Vəliyeva Səfurə Sahib qızı

Bakı Dövlət Universiteti “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasının müəllimi

İş telefonu: (+994)012 538-06-78
e-mail: Veliyeva.safura@mail.ru

 

Vəliyeva Səfurə Sahib qızı- 1976-cı il fevral ayının 13-də  Bərdə rayonunda   anadan olmuşdur.

1982-1992-ci illərdə Bakı şəhəri 280 saylı orta  məktəbdə təhsil almışdır.

1992-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Biologiya fakültəsinə qəbul olmuş, 1997-ci ildə  bitirmişdir.

2012-ci ilədək Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində çalışmışdır.

2012-2015-ci illərdə AzMİU-da “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”

kafedrasında işləmişdir.

• 2014-cü ildən AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitunun “Mikologiya” ixtisası üzrə dissertantıdır.

2015-ci ildən  Bakı Dövlət Universiteti “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasının      müəllimidir.

Seçilmiş elmi əsərləri:

1. Muradov P., Hacıyeva N., Vəliyeva S., Qəhrəmanova F., Yusifova M. “Микологическая оценка лекарственных растений, широко используемых в народной медицине в условиях Азербайджана.” Сборник научных трудов Всероссийской конференции посвященной 95-летию со дня рождения профессора  Алексея Ивановича Шретера 23-24 апреля 2014 г.Стр.257-259

2. Muradov P., Hacıyeva N., Vəliyeva S., Qəhrəmanova F., Yusifova M. “Микологическая оценка лекарственных растений, широко используемых в народной медицине в условиях Азербайджана.”  Журнал «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» №10 за 2014 г. Tezis

3. QasımovŞ., Vəliyeva S., Təhməzova D., Rzayeva A. “Nəbatat bağının kolleksiyasında olan tropik və subtropik bitkilərin mikobiotasının növ tərkibinə görə xarakteristikası.” AMEA  Mikrobiologiya İnstitutunun  Elmi əsərləri, 2015-ci il, cild 13,  №1, s.305-307