Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Əzbər Şamı oğlu Sadayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin(İTM) rəhbəri
İş telefonu: +(994)12-439-11-46
e-mail:asadayev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14.03.1964-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Çalov kəndində anadan olub. 1971-1978-ci illərdə Çalov kənd 8 illik orta məktəbində, 1979-1981-ci illərdə isə Bakı şəhəri 5 saylı Kimya-biologiya təmayüllü orta məktəbndə oxuyub. 1981-1986-cı illərdə Ukrayna Respublikasının Lvov şəhərində Politexnik İnstitutunu bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı illərdə Ukrayna Respublikasının Lvov şəhərində Politexnik İnstitutunu bitirib. Muhəndis sistemotexnik ixtisasina yiyələnib
 • 2004-cü ildən fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir (Zədələnən anizotrop cisimlərin uzunmüddətli möhkəmliyinin hesablanmasi).
 • 2012-ci ildən deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1989-cu illərdə Layihə inistitunda mühəndis işləyib
 • 1989-cu ildən BDU-da işləyir
 • 1989-1990-cı illərdə Program təminati şöbəsində elmi işçi
 • 1990-2001- Kompyuter Mərkəzinin (sonralar İTM adlanir) mühəndisi
 • 2001-2003-ci illərdə İTM-də Elmin və Təhsilin Kompyuterləşməsi şöbəsinin müdiri
 • 2003-ci ildən İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəridir
 • 1998-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasi Elmlər Akamemiyasinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı olub
 • 30-dan çox elmi məqalənin və dərs vəsaitinin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Anizotrop materiallarin mexaniki xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 7 beynəlxalq konfransda iştirak edib

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш., Эйвазов А.А. Об одном подходе к решению одномерной задачи о сжатии дисперсно армированного упругими включениями вязкоупругого слоя. Механика композитных материалов, Рига, 2009, т.45, №3, с.441-456.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Учет влияния остаточной прочности на процесс рассеянного разрушения композитного маховика. Ученые Записки Национальной Академии Авиации, «ЦФЦГ», Баку, 2004, т.6, №1, с.175-184.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Рассеянное разрушение толстой трубы под действием переменного внешнего давления. Труды III Всероссийский конференции по теории упругости с международным участием, Ростов-на-Дону, «Новая книга, 2004, с.53-55.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Рассеянное разрушение анизотропного маховика. Механика композитных материалов, Рига, 2005, т.41, №1, с.93-108.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Структурный анализ длительной прочности повреждающейся анизотропной трубы. Ученые Записки Национальной Академии Авиации, Баку, 2006, т.8, №1, с.21-28.
 • Садаев А.Ш. О длительном разрушении анизотропной трубы. Механика Машиностроение, №2, 2006, Баку, «Бакы Университети», с.27-29.
 • Садаев А.Ш., Исмаилов М.И.Длительная прочность изотропного маховика. Механика Машиностроение, изд.АТУ, Баку, 2006, №4, с.3-6.