Anar İsgəndərov Azərbaycan həqiqətlərini Amerikaya tanıtdı

10/06/2011

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru professor Anar İsgəndərovun "Realities of Azerbaijan: 1917-1920" (Azərbaycan həqiqətləri 1917-1920) adlı kitabı Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəşr olunmuşdur. Kitaba türk-erməni araşdırmaları üzrə görkəmli mütəxəssis, tarix elmləri doktoru, professor Castin Makkarti ön söz yazmışdır. Kitabda ermənilərin Cənubi Qafqazda məskunlaşması, ermənilərin Osmanlı imperiyasının tərkibində fəaliyyəti, Xüsusi Zaqaf­qaziya Komitəsi, Zaqafqaziya Komissarlığı, Zaqafqaziya Seymi, ermənilər tərəfindən 1918-1920-ci illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarşı Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində, o cümlədən, Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, Zəngəzur, İrəvan, Urmiya, Maku və Xoyda həyata keçirilən soyqırımları, Azərbaycan Xalq Cüm­huriyyətinin Tiflis dövrü, Gəncə dövrü, Qafqaz-İslam Ordusunun Azərbaycana xilaskarlıq yürüşü, Bakı Xalq Komissarları Soveti, İngilis qüvvələrinin Bakıya daxil olması, Azərbaycan parlamentinin təşkili, AXC-nin daxili və xarici siyasəti, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransında iştirakı, AXC-nin Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı mövcud arxiv sənədləri və qərb müəlliflərinin əsərləri əsasında tədqiq edilmişdir.
Kitabda 1990-2010-cu illərdə Ermənistan Respublikası tərəfindən Azər­bay­cana qarşı həyata keçirilən işğalçı siyasət, o cümlədən, BMT-nin ermənilərin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması ilə bağlı dörd qətnaməsi də öz əksini tapmışdır.
Kitaba ön söz yazan prof.Castin Makkarti özü də etiraf edir ki, Azərbaycanın 1917-1920-ci illər tarixi sovet dönəmində tədqiqat mövzusu olmadığına görə Qərb oxucusu bu problemlərdən xəbərsizdir. Kitabın ABŞ-da nəşr olunması Qərb oxucularına Azərbaycanda 1917-1920-ci illərdə baş verən proseslərlə obyektiv və qərəzsiz tanış olmağa imkan verəcəkdir.
Kitab ABŞ-ın ən nüfuzlu təşkilatlarına, o cümlədən, Konqres kitabxanasına təqdim olunmuşdur.

Mətbuat və İnformasiya Şöbəsi, 10 iyun 2011-ci il.


Xəbərlər

BDU-da tanınmış jurnalist, yazıçı-publisist Bahəddin Həzi ilə görüş

BDU-da tanınmış jurnalist, yazıçı-publisist Bahəddin Həzi ilə görüş
24/04/2024

BDU tələbələri üçün təlim: “Ailə milli-mənəvi dəyərlərin əsas daşıyıcısı kimi”

BDU tələbələri üçün təlim: “Ailə milli-mənəvi dəyərlərin əsas daşıyıcısı kimi”
24/04/2024

BDU tələbələri Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət ediblər

BDU tələbələri Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət ediblər
24/04/2024