BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANS

26/05/2009

2009-cu ilin payızında Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.
Konfransda Azərbaycan və xarici ölkələrin tanınmış alimlərinin iştirakı nəzərdə tutulur. Materiallar tezislər şəklində nəşr olunacaqdır.
Tədbirin gündəliyi və keçirilmə tarixi haqqında əlavə məlumat veriləcəkdir.

Təşkilat komitəsi:
Akademik A.M.Məhərrəmov (sədr)
Prof. İ.Ə.Əliyev (müavin)
Prof. V.Ə.Əfəndiyev (müavin)
Prof. V.R.İbrahimov (müavin)
Prof. M.Ş.Babayev (müavin)

Dos. F.A.Şiriyev (müavin)
Prof. İ.N.Əliyeva (məsul katib)
Akademik F.Ə.Əliyev
AMEA-nın müx.üzvü, prof. S.A.Hacıyev
Akademik V.M.Məmmədəliyev
AMEA-nın müx.üzvü, prof. M.F.Mehdiyev
Prof. N.Ş.İsgəndərov
Prof. R.Q.Məmmədov
Prof. A.Ə.Əzizov
Prof. A.Ş.İbrahimov
Prof. M.A.Müseyibov
Prof. E.İ.Əzizov
Prof. S.T.Hacıyev
Prof. Z.M.Həsənalıyev
Prof. F.Y.Səməndərov
Prof. X.İ.İsmayılov
Prof. H.Ə.Əlizadə
Dos. Y.M.Əlizadə
Dos. E.Z.Əzizov
Dos. A.İ.Xasayev


Konfransa tezislər (bir nüsxədə elektron variantı əlavə olunmaqla) 30 iyun 2009-cu il tarixinə kimi universitetin müvafiq fakültələrində qəbul olunur:
Mexanika-riyaziyyat (439-05-49)
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika (439-03-93)
Fizika (439-05-235)
Kimya (439-05-59)
Biologiya (439-10-91)
Cografiya (439-04-87)
Geologiya (439-10-18)
Filologiya (439-02-12)
Tarix (439-11-17)
Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq (439-00-93)
Hüquq (439-56-89)
Jurnalistika (438-42-08)
Kitabxanaçılıq - informasiya (439-05-47)
Şərqşünaslıq (438-14-52)
Sosial elmlər və psixologiya (439-02-41)
İlahiyyat (510-65-45)

Tezislərin tərtib olunma qaydaları:
Tezisin adı-böyük hərflərli, qalın, şrift 12pt.
Müəllifin adı, atasının adı, soyadı-adi hərflərlə, qalın, şrift 12pt.
Təhsil müəssisəsinin adı-adi hərflərlə, qalın, şrift 12pt.
Konfransa təqdim olunan tezisin (Azərbaycan, rus və ya ingilis dilində) həcmi 2 səhifədən cox olmamalıdır.
Mətnin yığılması-A4 formatda, hər tərəfdən 2,5 sm, şrift 12pt, interval 1, Times New Roman.
Tezislərin seçimini təşkilat komitəsi öz üzərinə götürür.
Bir müəllif 2-dən artıq tezis təqdim edə bilməz.
Tezislər təşkilat rəhbərinin rəsmi məktubu ilə birgə təqdim olunmalıdır.
Əlavə məlumat üçün əlaqə telefonları: (+994 12) 439-04-43; 438-15-54;
e-mail: conference@bsu.az

Xəbərlər

MAGİSTRATURA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLMUŞ BAKALAVRLARIN NƏZƏRİNƏ

MAGİSTRATURA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLUNMUŞ BAKALAVRLARIN NƏZƏRİNƏ
10/07/2020

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi 2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə şagird qəbulu elan edir

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi  2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə  şagird qəbulu elan edir
10/07/2020

BDU-da onlayn yaz imtahan sessiyası başa çatıb

BDU-da onlayn yaz imtahan sessiyası başa çatıb
10/07/2020