Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans

17/10/2009

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN
90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN
PROQRAMI
PROGRAM
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
DEVOTED TO THE 90th ANNIVERSARY OF
THE BAKU STATE UNIVERSITY

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ
БАКИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

P L E N A R   İ C L A S

30 oktyabr 2009-cu il, Böyük akt zalı, Əsas Bina, saat 1100

GİRİŞ SÖZÜ:

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili,

akad. A.M.MƏHƏRRƏMOV

MƏRUZƏLƏR:

1.  AMEA-nın müx. üzvü, prof. V.M.BABAZADƏ

Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycanda təbiət və dəqiq elmlərin inkişaf  perspektivləri

2. Prof. İ.Ə.RÜSTƏMOV

Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycanda milli ideologiyanın formalaşmasında humanitar elmlərin rolu


T Ə B İ Ə T

E L M L Ə R İ

MEXANİKA-RİYAZİYYAT BÖLMƏSİ

TƏTBİQİ RİYAZİYYAT VƏ KİBERNETİKA BÖLMƏSİ

FİZİKA BÖLMƏSİ

KİMYA BÖLMƏSİ

BIOLOGIYA BÖLMƏSI

GEOLOGIYA BÖLMƏSİ

COĞRAFİYA BÖLMƏSİ


H U M A N İ T A R   

E L M L Ə R

TARİX BÖLMƏSİ

FİLOLOGİYA  BÖLMƏSİ

HÜQUQ BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ HÜQUQ  BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR  BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ  İQTİSADİ  MÜNASİBƏTLƏR  BÖLMƏSİ

SOSİAL  ELMLƏR  VƏ  PSİXOLOGİYA  BÖLMƏSİ

JURNALİSTİKA  BÖLMƏSİ

ŞƏRQŞÜNASLIQ  BÖLMƏSİ

KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA BÖLMƏSİ

İLAHIYYAT BÖLMƏSİ

 

KONFRANSIN YEKUNU

31 oktyabr 2009-cu il, saat 1700,

BDU-nun yeni tədris binasi,

I mərtəbə, dəyirmi akt zali

Xəbərlər

BDU-da Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Haulin Jao ilə görüş keçirilib

BDU-da Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Haulin Jao ilə görüş keçirilib
05/12/2019

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilmiş müsabiqələrin qalibləri mükafatlandırılıb

03/12/2019

Tehranın Şərif Universitetinin professoru BDU-nun Nano Araşdırmalar Mərkəzində seminarda çıxış edib

Tehranın Şərif Universitetinin professoru BDU-nun Nano Araşdırmalar Mərkəzində seminarda çıxış edib
02/12/2019