Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans

17/10/2009

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN
90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN
PROQRAMI
PROGRAM
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
DEVOTED TO THE 90th ANNIVERSARY OF
THE BAKU STATE UNIVERSITY

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ
БАКИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

P L E N A R   İ C L A S

30 oktyabr 2009-cu il, Böyük akt zalı, Əsas Bina, saat 1100

GİRİŞ SÖZÜ:

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili,

akad. A.M.MƏHƏRRƏMOV

MƏRUZƏLƏR:

1.  AMEA-nın müx. üzvü, prof. V.M.BABAZADƏ

Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycanda təbiət və dəqiq elmlərin inkişaf  perspektivləri

2. Prof. İ.Ə.RÜSTƏMOV

Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycanda milli ideologiyanın formalaşmasında humanitar elmlərin rolu


T Ə B İ Ə T

E L M L Ə R İ

MEXANİKA-RİYAZİYYAT BÖLMƏSİ

TƏTBİQİ RİYAZİYYAT VƏ KİBERNETİKA BÖLMƏSİ

FİZİKA BÖLMƏSİ

KİMYA BÖLMƏSİ

BIOLOGIYA BÖLMƏSI

GEOLOGIYA BÖLMƏSİ

COĞRAFİYA BÖLMƏSİ


H U M A N İ T A R   

E L M L Ə R

TARİX BÖLMƏSİ

FİLOLOGİYA  BÖLMƏSİ

HÜQUQ BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ HÜQUQ  BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR  BÖLMƏSİ

BEYNƏLXALQ  İQTİSADİ  MÜNASİBƏTLƏR  BÖLMƏSİ

SOSİAL  ELMLƏR  VƏ  PSİXOLOGİYA  BÖLMƏSİ

JURNALİSTİKA  BÖLMƏSİ

ŞƏRQŞÜNASLIQ  BÖLMƏSİ

KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA BÖLMƏSİ

İLAHIYYAT BÖLMƏSİ

 

KONFRANSIN YEKUNU

31 oktyabr 2009-cu il, saat 1700,

BDU-nun yeni tədris binasi,

I mərtəbə, dəyirmi akt zali

Xəbərlər

MAGİSTRATURA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLMUŞ BAKALAVRLARIN NƏZƏRİNƏ

MAGİSTRATURA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLUNMUŞ BAKALAVRLARIN NƏZƏRİNƏ
15/07/2020

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi 2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə şagird qəbulu elan edir

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi  2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə  şagird qəbulu elan edir
15/07/2020

İlk təcrübənin uğurlu nəticəsi

Bakı Dövlət Universitetində 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyası yekunlaşıb
15/07/2020