BDU alimin məqaləsi impakt faktorlu jurnalda dərc edilib

09/09/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tətbiqi riyaziyyat elmi-tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin “Commutators of the fractional maximal function in generalized Morrey spaces on Carnot groups” (“Karnot qruplarında ümumiləşmiş Morri fəzalarında kəsr maksimal funksiyanın kommutatoru”) adlı məqaləsi “Clarivate Analytics” beynəlxalq bazasında referatlaşdırılmış “Complex Variables and Elliptic Equations0.695 impakt faktorlu jurnalda dərc edilib. (https://www.tandfonline.com/toc/gcov20/65/10?nav=tocList)

Məqalədə ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında kəsr maksimal kommutatorun güclü və zəif məhdudluq teoremləri isbat edilib. Həmçinin Karnot qruplarında verilmiş ümumiləşmiş Morri fəzalarında kəsr maksimal kommutatorun Spanne və Adams tipli məhdudluğu üçün meyar alınıb.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17476933.2020.1793969


Xəbərlər

BDU-da "Urdu dilində danışıq klubu" adlı vebinar

BDU-da "Urdu dilində danışıq klubu" adlı vebinar
12/04/2021

BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində elmi seminar

BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində elmi seminar
12/04/2021

BDU-da "Şanlı tarix salnaməsi" adlı tədbir

BDU-da "Şanlı tarix salnaməsi" adlı tədbir
12/04/2021