BDU alimin məqaləsi Q1 kateqoriyalı beynəlxalq jurnalda

15/03/2021

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi çərçivəsində müəllifi olduğu məqalə çap olunub. Məqalə “Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A.Matemáticas” yüksək impakt faktorlu Clarivate Analytics Web of Science elmmetrik bazassına daxil olan Q1 kateqoriyalı jurnalda dərc edilib. (İF 1.406)

(https://www.springer.com/journal/13398)

“Bircins qruplarda hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-Morri qiymətləndirmələri” adlı məqalədə bircins qruplarda subxətti inteqral operatorların ümumiləşmiş Morri fəzalarında məhdudluğu alınıb. Baxılan subxətti operatorlar harmonik analizin bir çox operatorlarını, o cümlədən, bircins qruplarda təyin olunmuş  Hardi-Littlvud və kəsr maksimal operatorları, Kalderon-Ziqmund sinqulyar inteqral operatorları, kəsr inteqral operatorları və s. özündə saxlayır. Bundan başqa tətbiq olaraq bircins qruplarda hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-Morri qiymətləndirmələri verilib.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:

https://link.springer.com/article

Xəbərlər

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya
29/05/2024

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”
29/05/2024

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb
29/05/2024