BDU aliminin məqaləsi yüksək impakt faktorlu jurnalda dərc olunub

21/07/2020

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Ali riyaziyyat kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov və İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrasının müdiri, professor Hamlet Quliyevin həmmüəllif olduqları “The problem of starting control with two intermediate moments of observation in the boundary value problem for the hyperbolic equation” (“Hiperbolik tənlik üçün sərhəd məsələsində iki aralıq müşahidə anları olan başlanğıc idarəetmə məsələsi”) adlı məqalə 1980-ci ildən nəşr olunan “Optimal Control - Applications and Methods” (“Optimal İdarəetmə - Tətbiqlər və Üsullar”) jurnalında çap olunub. (2019 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics 2019, Impakt faktor: 1.252).

Məqalədə ikitərtibli xətti hiperbolik tənlik üçün qarışıq məsələdə iki aralıq müşahidə anları olan kvadratik funksionallı başlanğıc idarəetmə məsələsi tədqiq olunmuş, funksionalın infimumunun sıfıra bərabər olduğu hal araşdırılmış, qoşma məsələ daxil olunmuş və variasional bərabərsizlik şəklində optimallıq üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır.

Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiz:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oca.2641

Xəbərlər

Düşmənin başını yaran yumruğumuz bizim birliyimizdir!

Düşmənin başını yaran yumruğumuz bizim birliyimizdir!
23/10/2020

BDU-nun Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonundan olan professor-müəllim kollektivi Prezidentə müraciət edib

BDU-nun Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonundan olan professor-müəllim kollektivi Prezidentə müraciət edib
23/10/2020

“Tarix. Zaman. Düşüncələr” çoxcildliyinin III-IV cildləri çapdan çıxıb

“Tarix. Zaman. Düşüncələr” çoxcildliyinin III-IV cildləri çapdan çıxıb
23/10/2020