BDU alimləri qamma radiasiyanın ilbizlərə təsirini araşdırıblar

20/02/2023

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Biofizika və biokimya kafedrasının müdiri, professor Rövşən Xəlilov və həmin kafedranın dosenti Aygün Nəsibovanın həmmüəllif olduqları “Şüalanmış üzüm ilbizlərinin (Helix pomatia) Elektron Paramaqnit Rezonans üsulu ilə öyrənilməsi və biofiziki parametrlərin tədqiqi” “(Electron Paramagnetic Resonance studies of ırradiated grape snails (Helix pomatia) and investigation of biophysical parameters”) adlı elmi məqalə “Web of Science” və “SCOPUS” elmmetrik bazalarına daxil olan (IF: 4.927) “Molecules”  jurnalında dərc olunub.

Məqalə Abşeronun müxtəlif ərazilərindən toplanmış və qamma radiasiya ilə şüalandırılmış çanaqlı üzüm ilbizlərinin biofiziki parametrlərinin tədqiqinə həsr edilib.

Tədqiqatlar Elektron Paramaqnit Rezonans spektroskopiyası, İnfraqırmızı spektroskopiya və  “CANBERRA” Qamma spektroskopiyası ilə aparılıb. Aparılan tədqiqatlarda ionlaşdırıcı qamma radiasiyanın ilbiz orqanizmlərində yaratdığı yeni paramaqnit mərkəzlər araşdırılıb. Alınan nəticələr biotibbi tədqiqatlarda və ətraf mühitin biomonitorinqində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Məqalə ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

https://www.mdpi.com/1420-3049/28/4/1872

Xəbərlər

BDU-nun İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsində özbəkistanlı alimlərlə görüş

BDU-nun İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsində özbəkistanlı alimlərlə görüş
09/06/2023

BDU məzunları əmək bazarında ən çox iş tapan universitetlərdəndir

BDU məzunları əmək bazarında ən çox iş tapan universitetlərdəndir
09/06/2023

Çinin Azərbaycandakı səfiri BDU-da

Çinin Azərbaycandakı səfiri BDU-da
09/06/2023