BDU alimlərin məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub

08/05/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU)  Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının professoru Məhəmmədəli Ramazanov, dosenti Flora Hacıyevanın, müəllimi Həbibə Şirinovanın və doktorantlarının həmmüəllif olduqları məqalələri Web of Science Clarivate Analytics elmetrik beynəlxalq bazasına daxil olan yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub.

1. M.A.Ramazanov, F.V.Hajiyeva “Copper and copper oxide nanoparticles in polypropylene matrix: synthesis, characterization and dielectric properties” (“Polipropilen matrisdə mis və mis oksid nanohissəcikləri: sintezi, tədqiqi və dielektrik xassələri”). Composite Interfaces, (IF-2,17 )

https://doi.org/10.1080/09276440.2020.1722523

 

2. M.A.Ramazanov, A.M.Maharramov, R.A.Ali-zada, H.A.Shirinova, F.V.Hajiyeva “Theoretical and experimental investigation of the particle size distribution and magnetic properties of the PP+Fe3O4 nanocomposites” (“PP+Fe3O4 əsaslı polimer nanokompozitlərin maqnit xassələrinin və hissəciklərinin ölçülərinin paylanmasının nəzəri və eksperimental tədqiqi”). Journal of Thermoplastic Composite Materials (IF- 1,343)

https://doi.org/10.1177/0892705718804578

 

3. M.A.Ramazanov, F.V.Hajiyeva, Y.A.Babayev, G.V.Valadova, S.G.Nuriyeva, H.A.Shirinova “Synthesis and optical properties of PVC-CdS-based nanocomposites” (“PVX-CdS əsaslı nanokompozitlərin sintezi və optiki xassələri”), Journal of Elastomers & Plastics, (IF- 1,2)

https://doi.org/10.1080/09276440.2020.1722523

 

4. M.A.Ramazanov, A.M.Maharramov, H.A.Shirinova, Luca Di Palma “Structure and electrophysical properties of polyvinylidene fluoride (PVDF)/magnetite nanocomposites”. (“Polivinilidenflüorid (PVDF)/maqnetit əsaslı nanokompozitlərin quruluşu və elektrofiziki xassələri”), Journal of Thermoplastic Composite Materials, (IF- 1,343)

https://doi.org/10.1080/09276440.2020.1722523

 

4. M.A.Ramazanov, Angelo Chianese, F.V.Hajiyeva, A.A.Novruzova “Influence of thermal treatment on photoluminescent properties of PP/PbS/CdS nanocomposites”. (“PP/PbS/CdS əsaslı polimer nanokompozitlərin fotolüminessent xassələrinə termiki işlənmənin təsiri”),  International Journal of Modern Physics B, (IF-0,863)

https://doi.org/10.1080/09276440.2020.1722523

 

“Composite Interfaces”, “Journal of Thermoplastic Composite Materials”, “Journal of Elastomers & Plastics”,  “International Journal of Modern Physics B” polimer nanokompozitlər sahəsində dünyanın nüfuzlu jurnallarındandır.

Xəbərlər

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar
22/04/2024

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub
22/04/2024

BDU-da İFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib

BDU-da İFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib
22/04/2024