BDU alimlərin məqalələri yüksək impakt faktorlu və nüfuzlu junallarda dərc olunub

12/05/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU)  Kimya fakültəsi alimlərinin məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub.

  1. F.N.Naghiyev, A.N.Khalilov. “Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Acetoacetanilide Based Reaction Pro­ducts” (Asetoasetanilid əsaslı reaksiya məhsul­la­rı­nın kristal quruluşu və Hirshfeld səth analizi). “Molecules” jurnalı (İF-3.06). Q indeksi “Multidisiplinar kimya” və “Əczaçılıq elmləri” üzrə 1-dir

https://www.mdpi.com/1420-3049/25/9/2235

2. F.N.Naghiyev, R.K.Askerov.  “Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 6-benzoyl-3,5-diphenylcyclohex-2-en-1-one” (6-Benzoil-3,5-difeniltsikloheks-2-en-1-onun kristal quruluşu və Hirshfeld səth analizi). Acta Crystallography Section E

https://journals.iucr.org/e/issues/2020/05/00/is5536/index.html

3. Y.V.Mamedova, A.E.Hasanova. New Materials, Compounds and Applications “Some isatın based synthesıs” (Bəzi izatin əsaslı sintezlər)

http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/NMCA/V4N1/MamedovaY%20et%20al.pdf

4. Farid N. Naghiyev, A.R.Asgarova. “Synthesis and antimicrobıal propertıes of some thiazole and pyrıdıne derivatives” (Bəzi tiazol və piridın törəmələrinin sintezi və antimikrob xassələri). New Materials, Compounds and Applications

http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/NMCA/V4N1/Naghiyev%20et%20al.pdf

Xəbərlər

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar
22/04/2024

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub
22/04/2024

BDU-da IFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib

BDU-da IFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib
22/04/2024