BDU alimlərin məqalələri yüksək impakt faktorlu və nüfuzlu junallarda dərc olunub

12/05/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU)  Kimya fakültəsi alimlərinin məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub.

  1. F.N.Naghiyev, A.N.Khalilov. “Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Acetoacetanilide Based Reaction Pro­ducts” (Asetoasetanilid əsaslı reaksiya məhsul­la­rı­nın kristal quruluşu və Hirshfeld səth analizi). “Molecules” jurnalı (İF-3.06). Q indeksi “Multidisiplinar kimya” və “Əczaçılıq elmləri” üzrə 1-dir

https://www.mdpi.com/1420-3049/25/9/2235

2. F.N.Naghiyev, R.K.Askerov.  “Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 6-benzoyl-3,5-diphenylcyclohex-2-en-1-one” (6-Benzoil-3,5-difeniltsikloheks-2-en-1-onun kristal quruluşu və Hirshfeld səth analizi). Acta Crystallography Section E

https://journals.iucr.org/e/issues/2020/05/00/is5536/index.html

3. Y.V.Mamedova, A.E.Hasanova. New Materials, Compounds and Applications “Some isatın based synthesıs” (Bəzi izatin əsaslı sintezlər)

http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/NMCA/V4N1/MamedovaY%20et%20al.pdf

4. Farid N. Naghiyev, A.R.Asgarova. “Synthesis and antimicrobıal propertıes of some thiazole and pyrıdıne derivatives” (Bəzi tiazol və piridın törəmələrinin sintezi və antimikrob xassələri). New Materials, Compounds and Applications

http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/NMCA/V4N1/Naghiyev%20et%20al.pdf

Xəbərlər

Oyanış, bərəkət və birlik bayramı

Oyanış, bərəkət və birlik bayramı
20/03/2023

BDU-nun Kimya fakültəsində “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur” adlı tədbir

BDU-nun Kimya fakültəsində “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur” adlı tədbir
17/03/2023

ETSN yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti BDU-da maarifləndirici görüş keçirib

ETSN yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti BDU-da maarifləndirici görüş keçirib
17/03/2023