BDU alimlərinin məqaləsi impakt faktorlu jurnalda çap olunub

24/06/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Sənaye Kimyası və Mikrobiologiya və Virusologiya elmi-tədqiqat laboratoriyalarının əməkdaşları Ələkbər Hüseynzadə, Ülviyyə Həsənova, Aygün İsrayılovanın həmmüəllif olduqları “9-fenantrenkarboksialdehid əsasında tiodihidropirimidin törəməsinin sintezi, kristal quruluşu, Hirşfeld səth, in siliko və antibakterial tədqiqatları” adlı məqalə impakt faktorlu “Journal of Molecular Structure” jurnalında (İF=3.196, Q3) çap olunub. Tədqiqat işi 9-fenantrenkarboksialdehid əsasında yeni dihidropirimidinin Bijinelli reaksiyası şəraitində sintezi və onun bioloji aktivliyinin tədqiqinə həsr olunub. Birləşmənin quruluşu Nüvə Maqnit Rezonans (NMR) və kütlə-spektroskopiya (mass) üsulları ilə tədqiq olunub.

Bundan əlavə, qeyd olunan birləşmənin monokristalları alınıb. Onlar rentgen şüalarının difraksiyası üsulu (SC-XRD) və Hirşfeld səth analizi metodları ilə də tədqiq edilib və kristal quruluşda müxtəlif qeyri-kovalent əlaqələr müşahidə olunub. Bioloji aktivlik S. aureus, E. coli, A. baumannii, P. aeruginosa, və K. pneumonia bakteriyalarına qarşı tədqiq edilib və müsbət nəticələr qazanılıb. Həmçinin, birləşmənin aktivliyi məlum antibiotiklərin (sefotaksim və seftriakson) aktivliyi ilə də müqayisə edilib və sintez olunan birləşmənin həmin antibiotiklərlə müqayisədə daha aktiv olduğu müəyyənləşib. Bioloji aktivliyi izah etmək üçün in siliko tədqiqatlar da yerinə yetirilib.

Məqalənin tam mətni ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022286022012273

Xəbərlər

BDU-nun 1129 bakalavr və magistri yay semestri dərslərində iştirak edir

BDU-nun 1129 bakalavr və magistri yay semestri dərslərində iştirak edir
12/08/2022

Sadə İNSAN, böyük MÜƏLLİM

Azərbaycanda informatika elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan alim - Ramin Mahmudzadə
12/08/2022

BDU-nun Hirş indeksi 52-yə çatıb

BDU-nun Hirş indeksi 52-yə çatıb
11/08/2022