BDU alimlərinin məqaləsi yüksək impakt faktorlu jurnalda dərc edilib

28/07/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin  dekanı professor Məhəmmədəli Ramazanov, Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının dosenti Flora Hacıyeva və müəllimi Həbibə Şirinovanın həmmüəllif olduqları məqalə Web of Science Clarivate Analytics elmetrik beynəlxalq bazasına daxil olan “Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials” adlı yüksək impakt faktorlu jurnalda dərc olunub. 2020, (IF-1,94)

“New polymeric three‑phase nanocomposites based on polyvinylidene fluoride, magnetite nanoparticles and multi‑walled carbon nanotubes: production, structure and properties” (“Polivinilidenflüorid, maqnetit nanohissecikləri və çoxlaylı karbon nanoboruları əsasında yeni üç fazalı polimer nanokompozitlər: sintezi, quruluşu və xassələri”) adlı məqalədə dəmir oksidi, çoxlaylı karbon nanoborusu və PVDF polimer matrisa əsasında 2 və 3 fazalı polimer nanokompozit sisteminin alınması işlənib, onun strukturu tədqiq olunub. Məqalədə çoxfazalı nanokompozit strukturlarda elektromaqnit dalğalarının enerjisinin udulması tədqiq edilərək optimal tərkibi müəyyənləşdirilib. Göstərilib ki, yüksək tezliklərdə udulma enerji səpilmələrinin artması ilə əlaqədardır. Bu nanokompozit nümunələrdən elektromaqnit şüalanmadan mühafizə və radiodalğalardan obyektlərin gizlədilməsində uğurla istifadə edilə bilər.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edə bilərsiniz:

https://doi.org/10.1007/s10904-020-01648-w
Xəbərlər

BDU-nun professoru beynəlxalq vebinarda çıxış edib

BDU-nun professoru beynəlxalq vebinarda çıxış edib
16/04/2021

BDU-da “Kitabxanaşünaslığın fəlsəfi amilləri” mövzusunda elmi seminar

BDU-da “Kitabxanaşünaslığın fəlsəfi amilləri” mövzusunda elmi seminar
16/04/2021

BDU-da “Böyük qayıdışın icrasında gənclərin rolu" adlı onlayn tədbir

BDU-da “Böyük qayıdışın icrasında gənclərin rolu" adlı onlayn tədbir
16/04/2021