BDU alimlərinin məqaləsi yüksək impakt faktorlu jurnalda dərc olunub

30/08/2022

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin Nanoaraşdırmalar elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları Lalə Qəhrəmanlı, Mustafa Muradov, Qönçə Eyvazova və Kimya fakültəsinin Yüksəkmolekullu birləşmələr kafedrasının müəllimi Ofeliya Balayevanın “Sonokimyəvi və SİLAR üsulu ilə alınmış CdxZn1-xS nanomateriallarının struktur, optik və elektrik xassələri” (Structural, Optical, and Electric Properties of CdxZn1-xS Nanomaterials  by Sonochemical and Sılar Methods) adlı məqaləsi təsir faktoru (impact factor) 3.543 olan “Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials” beynəlxalq jurnalında dərc olunub.

Məqalədə ilk dəfə olaraq sonokimyəvi və SİLAR üsulu ilə alınan nanomaterialların dielektrik xassələri alınma üsulundan, tərkibindən, sintez temperaturundan asılı olaraq, eləcə də hər iki üsul ilə alınmış nanokompozitlərin optik və quruluş xassələri müqayisəli şəkildə analiz edilib.  

Məqalənin tam mətni ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

DOI: 10.1007/s10904-022-02458-y

Xəbərlər

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar

BDU tələbələri sosial problemlərin həllində müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları haqqında məlumatlandırılıblar
22/04/2024

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub

BDU-nun magistrantı Çexiyanın Karlova Universitetinin doktoranturasına qəbul olub
22/04/2024

BDU-da IFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib

BDU-da IFLA-nın fəaliyyətinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilib
22/04/2024