BDU elmmetrik göstəricilərinə görə Azərbaycan universitetləri arasında yenə liderdir

25/05/2021

“Clarivate Analytics” beynəlxalq informasiya agentliyinin rəsmi məlumatına əsasən BDU-nun əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən bu agentliyin “Web of Science” bazasına daxil olan dərgilərdə artıq 3201 elmi əsər nəşr edilib. Bu əsərlərə 15292 dəfə  istinad edilib. BDU-nun h-indeksi (h -indeks və ya Hirş indeksi  alimlərin, elmi təşkilatın fəaliyyətinin elmi məqalələr və həmin məqalələrə istinada görə kəmiyyət göstəricisidir) 46-ya (bu o deməkdir ki, bu bazaya daxil olan dərgilərdə nəşr edilmiş 46 elmi əsərin hər birinə ən azı 46 dəfə istinad edilib), hər bir əsərə edilən istinadların orta sayı isə 4,78-ə qədər yüksəlib. Onu da qeyd edək ki, 2016-cı ilin sonunda BDU-nun h-indeksi 29-a bərabər olmuşdur.

Qeyd edək ki, həm dərc edilən elmi əsərlərin sayı, həm də onlara edilən istinadların sayı xüsusilə son illər sürətlə artır. Belə ki, təkcə 2020-ci ildə “Web of Science” bazasına daxil olan dərgilərdə BDU tərəfindən 393 əsər nəşr edilib ki, bu da 2016-cı ildə nəşr edilən əsərlərin sayından 1.8 dəfə çoxdur. 2020-ci ildə BDU əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən nəşr edilən əsərlərə 3161 dəfə istinad edilib ki, bu da  2016-cı ildə edilən istinadların sayından 3 dəfə çoxdur. Həmçinin 2021-ci ilin ilk 5 ayı ərzində “Web of Science” bazasına daxil olan dərgilərdə BDU tərəfindən 78 elmi əsər nəşr edilib və nəşr edilən əsərlərə 1325 dəfə istinad edilib.
2020-ci ildə bütövlükdə Azərbaycan üzrə “Web of Science” bazasına daxil olan dərgilərdə dərc olunmuş 1943 elmi əsərdən 393 əsər BDU əməkdaşlarına aiddir. “Clarivate Analytics”  şirkətinin “InCites” qiymətləndirmə sisteminin nəticələrinə əsasən 2016-2020-ci illər ərzində bütövlükdə Azərbaycan üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər içərisində BDU-nun payı 19% və Azərbaycan Respublikasındakı bütün universitetlər üzrə dərc olunmuş elmi əsərlərdə isə 43% təşkil edir. Həm struktur islahatlarının aparılması, həm də prioritet istiqamətlərin dəqiqləşdirilməsi 2020-ci ildə, COVİD-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, elmi nəticələrin keyfiyyətinin kifayət qədər artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, BDU əməkdaşlarının 2020-ci ildə Q1 və Q2 kvartil kateqoriyalı jurnallarda dərc etdirdiyi elmi məqalələrin sayı 2016-cı illə müqayisədə 1.3 dəfə artmışdır.

Xəbərlər

BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” liseyinin V siniflərinə qəbul imtahanı keçirilib

BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” liseyinin V siniflərinə qəbul imtahanı keçirilib
18/06/2024

Humanizm və həmrəylik bayramı

Humanizm və həmrəylik bayramı
16/06/2024

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü
15/06/2024