BDU fakültə və kafedralarda boş olan və seçki müddəti başa çatacaq vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

15/09/2023

ELAN

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti

aşağıdakı fakültə və kafedralarda boş olan və seçki müddəti başa çatacaq vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR:

 

I. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:

Kafedra

Vəzifə

Yerlər

Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası

Kafedra müdiri

1

Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası

Kafedra müdiri

1

Fiziki coğrafiya kafedrası

Kafedra müdiri

1

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Kafedra müdiri

1

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

Kafedra müdiri

1


II. Professor-müəllim vəzifəsini tutmaq üçün:

Kafedra

Vəzifə

Yerlər

Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası

Müəllim

3x1

0,5

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası

 

Dosent

Müəllim

0,5

2x1

Biofizika və biokimya kafedrası

Müəllim

1

Zoologiya və fiziologiya kafedrası

Müəllim

0,5

İqtisadiyyat kafedrası

Müəllim

1

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Dosent

Müəllim

1

1

0,5

Politologiya və sosiologiya kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

0,5

3x1

Maliyyə və menecment kafedrası

Müəllim

1

0,5

Riyazi iqtisadiyyat kafedrası

Dosent

Baş müəllim

1

1

Dünya iqtisadiyyatı kafedrası

Müəllim

1

Fiziki coğrafiya kafedrası

Professor

Dosent

1

1

Hidrometeorologiya kafedrası

Müəllim

1

İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası

Müəllim

1

0,5

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Müəllim

2x1

Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası

Müəllim

1

Ekoloji kimya kafedrası

Professor

Baş müəllim

Müəllim

1

1

1

Torpaqşünaslıq və daşınmaz əmlakın kadastrı kafedrası

Dosent

Müəllim

1

2x1

Bioekologiya kafedrası

Müəllim

2x1

Coğrafi ekologiya kafedrası

Müəllim

2x1

Azərbaycan dilçiliyi kafedrası

Professor

1

Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası

Professor

1

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Müəllim

0,5

İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Müəllim

1

Ümumi dilçilik kafedrası

Dosent

0,5

Rus dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Müəllim

1

Maddə quruluşu kafedrası

Baş müəllim

1

Astrofizika kafedrası

Müəllim

0,5

Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrası

Müəllim

1

Optika və molekulyar fizika kafedrası

Baş müəllim

 

1

2x0,5

Bərk cisimlər fizikası kafedrası

Baş müəllim

1

Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası

Baş müəllim

1

Fiziki elektronika kafedrası

Baş müəllim

1

Nəzəri fizika kafedrası

Professor

Müəllim

1

0,5

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası

Müəllim

0,5

Konstitusiya hüququ kafedrası

Müəllim

1

0,5

Əmək və ekologiya hüququ kafedrası

Baş müəllim

2x0,5

Cinayət prosesi kafedrası

Müəllim

0,5

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası

Dosent

Müəllim

1

1

Mülki hüquq kafedrası

Professor

Dosent

1

1

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası

Müəllim

1

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası

Dosent

Müəllim

1

0,5

Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası

Müəllim

1

Sənəd menecmenti kafedrası

Müəllim

1

Kitabxanaşünaslıq kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

1

1

Redaksiya-nəşriyyat işi kafedrası

Baş müəllim

1

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrası

Müəllim

1

0,5

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrası

Professor

Dosent

1

1

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası

Müəllim

4x1

0,5

Analitik kimya kafedrası

Dosent

Müəllim

2x1

1

Üzvi kimya kafedrası

Dosent

1

0,5

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası

Professor

Baş müəllim

1

0,5

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

Müəllim

2x1

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrası

Dosent

Baş müəllim

1

1

Ali riyaziyyat kafedrası

Dosent

1

Riyazi analiz kafedrası

Dosent

Müəllim

2x1

1

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası

Müəllim

0,5

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası

Müəllim

1

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası

Baş müəllim

1

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası

Müəllim

1

Cəbr və həndəsə kafedrası

Müəllim

1

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Dosent

1

Fəlsəfə kafedrası

Baş müəllim

0,5

Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası

Müəllim

2x1

0,5

Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası

Dosent

Müəllim

1

0,5

Pedaqogika kafedrası

Müəllim

2x1

0,5

Sosiologiya kafedrası

Müəllim

1

Sosial iş kafedrası

Müəllim

3x1

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası

Müəllim

1

0,5

Ərəb filologiyası kafedrası

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

0,5

2x1

1

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Müəllim

1

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə) kafedrası

Müəllim

0,5

Türk xalqları tarixi kafedrası

Müəllim

0,5

Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası

Müəllim

1

0,5

Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

Müəllim

1

0,5

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrası

Müəllim

2x1

Tətbiqi riyaziyyat kafedrası

Müəllim

1

İnformatika kafedrası

Professor

1

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

0,5

1

2x1

İqtisadi kibernetika kafedrası

Dosent

1

Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası

Müəllim

0,5

 

Qeyd: Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər seçkinin elan olunduğu gündən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 15 noyabr tarixli 5/5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları"na əsasən 1 ay müddətində, 1996-cı 07 avqust tarixli 401 saylı “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq 30 gün müddətində qəbul edilir.

Ünvan:AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi, 33

 

Xəbərlər

BDU əməkdaşları Neftçalada Beynəlxalq Biomüxtəliflik Gününə həsr edilmiş tədbirdə

BDU əməkdaşları Neftçalada Beynəlxalq Biomüxtəliflik Gününə həsr edilmiş tədbirdə
23/05/2024

BDU-nun doktorantı Avstriyada COST proqramı çərçivəsində keçirilən konfransda məruzə edib

BDU-nun doktorantı Avstriyada COST proqramı çərçivəsində keçirilən konfransda məruzə edib
23/05/2024

BDU-da “Könüllülük həftəsi” çərçivəsində intellektual oyun və film günü keçirilib

BDU-da “Könüllülük həftəsi” çərçivəsində intellektual oyun və film günü keçirilib
23/05/2024