BDU kollektivinin Prezident İlham Əliyevə müraciəti

11/06/2011

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, zati-aliləri cənab İLHAM HEYDƏR OĞLU ƏLİYEVƏ

Möhtərəm Prezident!

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan xalqının milli sərvəti” adlandırdığı Bakı Dövlət Universitetinin böyük kollektivi yaş həddinin ali təhsil müəssisələrinə şamil edilməməsilə ilə bağlı qəbul etdiyiniz müdrik qərarı böyük sevinclə qarşılamışdır.

Elm və təhsilə göstərdiyiniz tükənməz qayğının daha bir təzahürü olan bu qərarınız Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafına Sizin növbəti töhfənizdir. Biz bu müdrik qərarı Sizin Elm Fondunun yaranması ilə bağlı qəbul etdiyiniz və Azərbaycan elminin sistemli inkişafına yeni təkan vermiş sərəncamınızla eyni səviyyədə yüksək hesab edirik. Çünki həmin qərarla Siz Azərbaycan elminin təşəkkülü və yeni impulslarla inkişafı üçün Elm Fondunun yaranmasını vacib amil hesab etdiyiniz kimi, bu qərarla da Azərbaycan elm və təhsil fondunun qorunub saxlanmasına zəmanət yaratmısınız. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində mövcud olan tarixi şəraitlə bağlı Azərbaycanda elm estafetinin qırılması təhlükəsinin yaranması, Azərbaycan alimlərinin kütləvi şəkildə ölkədən getməsi, yeni nəslin elmlə məşğul olmaq maraqlarının və bu sahəni inkişaf etdirmək üçün stimulun azalması və digər səbəblər bu gün alimlərimizin yaş həddinin bir qədər yuxarı olması ilə nəticələnmişdir.

Siz çox müdrikcəsinə qeyd etmişsiniz ki, alimlərimiz Azərbaycanın inkişafına müxtəlif dövrlərdə dəyərli töhfələrini vermişlər. Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda isə müxtəlif fikirlər var idi. Hətta, 1992-ci ildə akademiyanın ləğvi barədə, bağlanması haqqında təkliflər irəli sürülmüşdür. Əgər 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtmasaydı, yəqin ki, akademiyanın taleyi çox acınacaqlı ola bilərdi. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycan elminə bütün dövrlərdə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində elmin inkişafı sürətlə aparılırdı. Müstəqil yaşamağa başlayanda əlbəttə ki, ölkədə mövcud olan ciddi iqtisadi və sosial məsələlər gündəliyin birinci sıralarında idi. Ancaq bununla bərabər, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini düşünərək və uzaqgörənliklə, müdrikliklə bütün dövrlərdə, o cümlədən müstəqillik dövründə elmin inkişafına çox böyük diqqət göstərmişdir.

Sizin göstərdiyiniz qayğı yalnız Azərbaycan təhsilinə deyil, bütövlükdə elmimizə, xüsusən, Azərbaycan ziyalılığına ünvanlanmışdır. Gənclərin böyük dostu, onların himayədarı hesab edilsəniz də, bu addımınız bir daha göstərdi ki, Siz bütün Azərbaycan xalqının, hər bir vətəndaşın prezidentisiniz.

Biz universitetdə də, parlamentdə də, digər yerlərdə də söhbətlər zamanı Milli Məclisdə müzakirə edilən yaş həddi məsələsinin Sizin tərəfindən qəbul edilməyəcəyini proqnozlaşdırırdıq. Biz bilirdik ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin elmə və təhsilə qayğı ənənələrini şərəflə davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz müdrikcəsinə qərar qəbul edəcək, elmimizin, təhsilimizin çətin vəziyyətə düşməsinin qarşısını alacaqdır.

Bu müdrikliyinə, xeyirxahlığına, uzaqgörənliyinə, ziyalılığa verdiyi dəyərə görə  bir daha Sizə təşəkkür bildirir, Azərbaycan ziyalılarının səmimi minnətdarlığını çatdırırıq.

Sizi əmin edirik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin hərtərəfli qayğısı və bilavasitə himayəsi ilə böyük inkişaf yolu keçmiş və Sizin qayğınızla dünyanın qabaqcıl təhsil ocaqları sırasında irəliləyən Bakı Dövlət Universitetinin çoxminli kollektivi hər zaman olduğu kimi var gücü ilə fəaliyyət göstərəcək, elmin və təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək, dövlətin və dövlətçiliyin bir nömrəli sosial dayagı olacaqdır.

Möhtərəm Prezident!

Sizin rəhbərliyinizlə elmi cəhətdən əsaslandırılmış və böyük uğurla həyata keçirilən müasir idarəetmənin Azərbaycan modelinin Respublikamıza gətirdiyi iqtisadi potensialın intellekt kapitalına çevrilməsi istiqamətində gördüyünüz əməli tədbirlər silsiləsində bu qərar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Gördüyünüz nəcib işlərin nəticəsində Sizə xalqın böyük məhəbbət və rəğbətini hər gün hiss edən Bakı Dövlət Universiteti kollektivi müstəqil Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi naminə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun həyata keçirilməsində gördüyünüz titanik işlərdə Sizə yeni uğurlar arzulayırıq.

Böyük hörmətlə,

BDU-nun kollektivi adından

Akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu

Akademik Əsgərov Bəhram Mehralı oğlu

Akademik Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu

Akademik Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu

Akademik Əliyev Fikrət Əhmədalı oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı

AMEA-nın müxbir üzvü Babazadə Vasif Məmmədağa oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Nəbiyev Azad Mövlud oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Hacıyev Sabir Abdulmanaf oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Məlikova Məsumə Fazil qızı

AMEA-nın müxbir üzvü Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Cəfərov Nizami Qulu oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Hacıyev Asəf Hacı oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu

Professor Bayramov Musa Rza oğlu

Professor Quliyev Akif Ələkbər oğlu

Professor Qasımov Nemət Abbas oğlu

Professor Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu

Professor Göyçayski Şövqisəfa Yusifziya oğlu

Professor Xələfov Abuzər Alı oğlu

Professor İmanov Həmid Rza oğlu

Professor Vəliyev Tofıq Talış oğlu

Professor Mustafayev Qara Teyfur oğlu

Professor Mütəllimov Təhsin Mustafa oğlu

Professor Bayramov Əkbər Salman oğlu

Professor Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu

Professor Xəlilov Pənah İmran oğlu

Professor Xudaverdiyev Karlen İskəndər oğlu

Professor Namazov Qara Mustafa oğlu

Professor Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu

Professor Təhmasib Cəmilə Abbasqulu qızı

Professor Əliyeva İfrat Səlim qızı

Professor İbrahimov Ağavəli Şavəli oğlu

Professor Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu

Professor Abdullayev Sadiq Kərim oğlu

Professor İsmayılzadə Qüdrət Seyfullah oğlu

Professor Quliyeva Lalə Hüseyn qızı

Professor Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu

Professor Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf oğlu

Professor Nağıyev Cəlil Qərib oğlu

Professor Nəsirova Tamila Hilal qızı

Professor Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu

Professor Rəhimov Mirzə Şıxəli oğlu

Professor Salmanov Vaqif Müseyib oğlu

Professor Süleymanov Nadir Məhəmməd oğlu

Professor Sarıcalinskaya Kəmalə Qiyas qızı

Professor Səməndərov Firudin Yusif oğlu

Mətbuat və İnformasiya Şöbəsi, 10 iyun 2011-ci il.

Xəbərlər

Humanizm və həmrəylik bayramı

Humanizm və həmrəylik bayramı
16/06/2024

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü
15/06/2024

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
15/06/2024