BDU əməkdaşlarının indekslənən jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə mükafatlandırılma

18/05/2011

BDU əməkdaşlarının indekslənən jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə mükafatlandırılması haqqında

“Universitet əməkdaşlarına indekslənən jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə mükafat verilməsi haqqında” Universitet Rektorunun 5 may 2009-cu il tarixli R-35 saylı əmrinə və mükafata təqdim olunmuş məqalələrin kateqoriyasını müəyyən edən komissiyanın 02 may 2011-ci il tarixli iclasının 3 saylı protokolundan çıxarışa əsasən Tomson Reyter Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutu tərəfindən indekslənən jurnallarda Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının 2010-cu ildə nəşr etdirdikləri və 2009-cu ildə nəşr olunub, amma Rektorun R-71 saylı 18.11.2009 tarixli əmrinə daxil edilməmiş aşağıdakı məqalələrə mükafat verilməsi üçün

 

ƏMR EDİRƏM:

Bakı Dövlət Universitetinin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları 2009 və 2010-cu illərdə Tomson Reyter Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutu tərəfindən indekslənən jurnallarda çap etdirdikləri məqalələrə görə mükafatlandırılsın:

A kateqoriyalı jurnallarda çap edilmiş hər məqaləyə görə 200 (iki yüz) manat:

 1. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı-Kimya fakültəsi “Analitik kimya” kafedrasının professoru, prof. Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru, Əskərov Rizvan Kəmil oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, Mahmudov Kamran Talıb oğlu-Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-in elmi işçi, f.r.e.n.Paşayev Faiq Heydər oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının dosenti, f.r.e.n.Həsənov Arzuman Qardaşxanoğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının tədris laboratoriyasının müdiri “A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, I.A.Aliyev, F.H.Pashaev, A.G.Gasanov, S.I.Azimova, R.K.Askerov, A.V.Kurbanov, K.T.Mahmudov. Quantum-chemical calculations, tautomeric, termodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenylhydrazone)pentane-2,4-dione, Dyes and Pigments, v.85, p.1-6, 2010” məqaləsinə görə;
 2. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Roya M.Tabatabaie, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov. A Synthetic Macromolecule as MRI Detectable Drug Carriers: Aminodextran-Coated Iron Oxide Nanoparticles, Carbohydrate Polymers, v.80, Iss.3, p.695-698, 2010” məqaləsinə görə;
 3. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Roya M. Tabatabaie, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov. Synthesis and characterization of superparamagnetic chitosan-Dextran sulfate hydrogels as nano carriers for colon-specific drug delivery, Carbohydrate Polymers, v.81, Iss.2, p.372-376, 2010” məqaləsinə görə;
 4. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov.Synthesis and Characterization of Biodegradable Chitosan Beads as Nano Carriers for Local Delivery of Satranidazole, Carbohydrate Polymers, v.81, Iss.3, p.726-731, 2010” məqaləsinə görə;
 5. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Roya M. Tabatabaie, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov. Synthesis and characterization of new electrorheological fluids by carboxymethyl starch nanocomposites, Carbohydrate Polymers, v.81, Iss.1, p.1113-1116, 2010” məqaləsinə görə;
 6. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov.Design and Characterization of Chitosan Nanoparticles as Delivery Systems for Paclitaxel Carbohydrate Polymers, v.82, Iss.2, p.466-471, 2010” məqaləsinə görə;
 7. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Roya M.Tabatabaie, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov. Synthesis and characterization of chitosan hydrogels containing 5-aminosalicylic acid Nanopendents for colon: specific drug delivery, Journal of Pharmaceutical Sciences, v.99, No.2, p.4955-4961, 2010” məqaləsinə görə;
 8. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiriMohammad Reza Saboktakin, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov Synthesis and Characterization of MRI-Detectable Magnetic Dendritic Nanocarriers Polymer-Plastics Technology and Engineering,  v.49, Iss.1, p.104–109, 2010” məqaləsinə görə;
 9. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, Əskərov Rizvan Kəmil oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “Nataliya E. Borisova, Rizvan K.O. Askerov, Abel M.Maharramov, Victor N.Khrustalev, Marina D. Reshetova and Yuri A. Ustunyuk. Self-assembly of a palladium complex formed from two U-shaped calixsalen molecules, Dalton Trans., v.39, p.5768-5771, 2009” məqaləsinə görə;
 10. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, İmaməliyeva Samirə Zakir qızı-Fizika problemləri ETİ-nin baş laborantı “M.B.Babanly, J.-C.Tedenac, S.Z.Imamalieva, F.N.Guseynov, G.B.Dashdieva. Phase equilibria study in systems TI-PB(Nd)-Bi-Te new phases of variable composition on the base of TI9BiTe6, Journal of Alloys and Compounds, v.491, p.230-236, 2010 məqaləsinə görə;
 11. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, k.e.n. Əliyev Ziya Səxavəddin oğlu-“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müəllimi, Musayeva Səbinə Sahib qızı-“Qeyri-uzvi materialşunaslıq” ETL-in kiçik elmi işçisi “Z.S.Aliev, S.S.Musaeva, D.M.Babanly, A.V.Shevelkov, M.B.Babanly. Phase diagram of the Sb-Se-I system and thermodinamic properties of SbSeI, Journal of Alloys and Compounds, v.505, p.450-455, 2010 məqaləsinə görə;
 12. F.-r.e.d. İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı, “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının professoru “M.T.Karaev, N.Sh.Iskenderov. Numerical range and numerical radius for some operators, Linear Algebra and its Applications, v.432, p.3149-3158, 2010” məqaləsinə görə;
 13. F.r.e.d., prof.Xudaverdiyev Karlen İskəndər oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri “K.I.Khudaverdiyev, A.G.Alieva.On the global existence of solution to one-dimensional fourth order nonlinear Sobolev type equations, Applied Mathematics and Computation, v.217, p. 347-354, 2010” məqaləsinə görə;
 14. F.r.e.n. Əhmədov Azər İnşallah oğlu-Fizika fakültəsi “Nəzəri fizika” kafedrasının dosenti “A.I.Ahmadov, C.Aydin, E.A.Dadashov, Sh.M.Nagiyev. Single meson production in proton-proton collisions and infrared renormalons, Phys.Rev. D81, 054016, 22p, 2010” məqaləsinə görə;
 15. F.r.e.d. İsmayilov Nəriman Zeynalabdı  oğlu-Fizika fakültəsi “Astrofizika” kafedrasının professoru “N.Z.Ismailov, N.K.Quliyev, O.V.Khalilov, W.Herbst. Periodic variability in the emission spectrum of T Tauri,  Astron.Astrophys., v.511, No.13, 2010” məqaləsinə görə;
 16. F-r.e.n. Əliyev Rövşən Telman oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ” kafedrasının dosenti  “Rovshan Aliyev, Zafer Kucuk, Tahir Khaniyev, Tulay Kesemen. Three-term asymptotic expansions for the moments of the random walk with triangular distributed interference of chance, Applied Mathematical Modelling, v.34, p.3599-3607, 2010” məqaləsinə görə;
 17. Akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru, “F.A.Aliev, V.B.Larin. Persistent inputs the standard H2-multivariable control problem  by K.Park and J.J.Bongiorno Jr., International Journal of Control, v.83, No.6, p.1296-1298, 2010” məqaləsinə görə;
 18. F.r.e.d. Gasımov Yusif Soltan oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Tərs məsələlər və qeri xətti tənliklər” şöbəsinin müdiri, f.r.e.d. Niftiyev Ağaddin Aslan oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “İqtisadi sistemlerin riyazi modelləşdirilməsi” şöbəsinin müdiri, “Y.S.Gasimov, A.Nachaoui, A.A.Niftiyev. Non–linear eigenvalue problems for p–Laplacian with variable domain, Optim. Lett., v.4, p.67-84, 2010” məqaləsinə görə;
 19. F.r.e.n. Şıxlinskaya Reyhan Yusif qızı-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər” şöbəsinin elmi işçisi, Şəfizadə Elnurə Rəfiq qızı-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-ninRiyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər” şöbəsinin kiçik elmi işçisi “Э.Р.Шафизаде, Р.Ю.Шихлинская. Применение  нечетких правил логического вывода к модели оптимизации производственно-отраслевой структуры сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности, Актуальные Проблемы Экономики, т.103, №1, с.278-286, 2010” məqaləsinə görə;
 20. F.r.e.n.Ağayev Şahin Sabir oğlu-Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri fizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi “S.S.Agaev. Constraints on distribution amplitudes of the eta and eta’ mesons in the light of the new experimental results, Eur. Phys. J. C70, p.125-137, 2010” məqaləsinə görə;
 21. F.r.e.n.Əfəndiyeva İzzət Məmməd qızı-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər  fizikası” şöbəsinin  böyük elmi işçisi “H.Uslu, S.Altındal, U.Aydemir, I.Dokme, I.M.Afandiyeva, “The interface states and series resistance effects on the forward and reverse bias I-V, C-V and G-V characteristics of Al-TiW-Pd2Si/n-Si Schottky barrier diodes, Journal of Alloys and Compounds, v.503, p.96-102, 2010” məqaləsinə görə;
 22. T.e.d.Qasımov Musa Cəfər oğlu-Tarix fakültəsi “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasının professoru “М.Д.Гасымов.Азербайджан между Россией и Турцией, Вопросы истории, 10-11, с.1-11, 2010” məqaləsinə görə;

B kateqoriyalı jurnallarda çap edilmiş hər məqaləyə görə 150 (yüz əlli) manat:

 1. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.n.Məmmədov İbrahim Qərib oğlu-“Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının dosenti, prof. Bayramov Musa Rza oğlu-“Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının müdiri, Məmmədova Yeganə Vagif qızı-“Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının laborantı “Ibrahim Garib Mamedov, Uwe Eichhoff, Abel Mammadali Maharramov, Musa Rza Bayramov, Yegana Vagif Mamedova. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy, Magnetic Resonance Chem., v.48, p.671-677, 2010” məqaləsinə görə;
 2. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı-Kimya fakültəsi “Analitik kimya” kafedrasının professoru, prof. Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu- Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru, Mahmudov Kamran Talıb oğlu-Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL–in elmi işçisi “K.T.Mahmudov, A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, I.A.Aliyev, M.N.Kopylovich, A.J.L.Pomberio. Ion pairs of 5,5-dimethyl-2-(2-Hydroxy-3,5-disulfophenylhydrazo) cyclohexane-1,3-dione with cationic surface-active substances as analytical reagent for determination of copper (II), Analytical Letters, v.43, p.2923-2938, 2010” məqaləsinə görə;
 3. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu-Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiri, k.e.d.Əkbərov Elçin Oqtay oğlu-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-in böyük elmi işçisi, Qədimova Humayə Əli qızı-Kimya fakültəsi “Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-nın elmi işçisi “O.H.Akperov, A.M.Maharramov, E.O.Akperov, H.A.Kadimova. Novel Functional Polymer Sorbent for Adsorption of Uranyl Ions from Aqueous Solutions, Iranian Polymer Journal, v.19(9), p.717-725, 2010” məqaləsinə görə;
 4. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu-Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiri, k.e.d.Əkbərov Elçin Oqtay oğlu-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-in böyük elmi işçisi, “E.O.Akperov, A.M.Maharramov, O.H.Akperov. Sorption of Uranyl Ions from Aqueous Solutions Using Crosslinked Maleic Anhydride-Octene-Styrene Terpolymer, Journal of Applied Polymer Science, v.118, p.3570-3575, 2010” məqaləsinə görə;
 5. F.r.e.d. Məmmədov Rasim Qara oğlu-Fizika fakültəsi “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru “M.A.Yeganeh, Sh.Rahmatollahpur R.Sadighi-Bonabi, R.Q.Məmmədov.Dependency of barrier height and ideality factor on identically produced small Au\p-Si Schottky barrier diodes J. Physics B-Condensed Matter, v.405, No.16, p.3253-3258, 2010” məqaləsinə görə;
 6. F.r.e.d. Məmmədov Rasim Qara oğlu-Fizika fakültəsi “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru “M.A.Yeganeh, Sh.Rahmatollahpur R.Sadighi-Bonabi, R.Q.Məmmədov.Effect of diode size and series resistance on barrier height and ideality factor in nearly ideal Au/n type–GaAs micro Schottky contact diodes, Chinese Physics B, v.19, No.10, 2010” məqaləsinə görə;
 7. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiriM.A.Ramazanov, R.A.Ali-Zade, P.B.Agakishieva. Structure and magnetic properties of nanocomposites on the basis PE+Fe3O4 i PVDF+ Fe3O4, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, v.5, No.3, p.727-733, 2010” məqaləsinə görə;
 8. F.r.e.d. İsmayilov Tariyel Hümbət oğlu-Fizika fakültəsi “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının professoru “G.G.Jabrailova, T.G.Ismailov. The Faraday Effect in a Semiconductor Cylindrical Quantum Wire, Journal of the Korean Physical Society, v.56, No.3, p.787-790, 2010” məqaləsinə görə;
 9. F.r.e.n. Həsənov Kazım Qara oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Differensial və inteqral tənliklər” kafedrasının professoru, Qasımov Telman Mehdi oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tyutoru “K.K.Hasanov, T.M.Gasumov. Minimal energy control for the wave equation with non-classical boundary condition, Appl.Comput. Math., v.9, No.1, p.47-56, 2010” məqaləsinə görə;
 10. F.r.e.n.Əliyev Nihan Əlipənah oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi analisin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti “Fatemi M.R., Aliyev N.A. General Linear Boundary Value Problem for the Second-Order Integro-Differential Loaded Equation with Boundary Conditions Containing Both Nonlocal and Global Terms, Hindawi Publishing Corporation Abstract and Analysis, Article ID547526, 12 p., 2010” məqaləsinə görə;
 11. Prof. Quliyev Akif Ələkbər oğlu-Biologiya fakültəsi “Biokimya və biotexnologiya” kafedrasının müdiri, Qocayev Anar Sahib oglu-Biologiya fakültəsi “Biokimya və biotexnologiya” kafedrasının baş laborantı “Jean Jules Kezetas Bankeu, Sufyan Awad Alkarim Mustafa, Anar Sahib Gojayev, Bruno Djakou Lenta, Diderot Tchamo Noungoue, Silvere Augustin Ngouela, Khalid Asaad, Mohammed Iqbal Choudhary, Sean Prigge, Akif Alekper Guliyev, Augustin Ephrem Nkengfack, Etienne Tsamo, and Muhammad Shaiqali. Ceramide and Cerebroside from the Stem Bark of Ficus mucuso (Moraceae), Chem. Pharm. Bull., v.58(12), p.1661-1665, 2010” məqaləsinə görə;
 12. G.m.e.d. İmamverdiyev Nazim Əjdər oğlu-Geologiya fakültəsi “Faydalı qazıntılar” kafedrasının professoru “Y.Dilek, N.Imamverdiyev, S.Altunkaynak. Geochemistry and tecotnics of cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the prei-Arabian region:collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint, International Geological Review , v.52, iss.4-6, p.1-43, 2010” məqaləsinə görə;
 13. Akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETI-nin direktoru, f.r.e.d. Gasımov Yusif Soltan oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Tərs məsələlər və qeri xətti tənliklər” şöbəsinin müdiri, f.r.e.n.Vəliyeva Nailə İsmayıl qızı Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin  direktor müavini “F.A.Aliyev, Y.S.Gasimov, N.I.Veliyeva. An alternate numerical solution to the linear quadratic problem, Appl.Comput. Math.,v.9, No.1, p.146-148, 2010” Доклады Академии Наук, т.431, №1, с.25-26, 2010” məqaləsinə görə;məqaləsinə görə;
 14. Akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETI-nin direktoru, f.r.e.n. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Məlumatların ədədi işlənməsi və obrazların tanınması” şöbəsinin müdiri, Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Məlumatların ədədi işlənməsi və obrazların tanınması” şöbəsinin kiçik elmi işçisi “F.A.Aliev, M.M.Mutallimov, I.M.Askerov, I.S.Ragimov. Asymptotic method of solution for a problem of construction of optimal gaz-lift process modes, Hindawai Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, v.2010, 10p, 2010” məqaləsinə görə;
 15. F.r.e.n.Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETI-nin “Məlumatların ədədi işlənməsi və obrazların tanınması” şöbəsinin müdiri, Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Məlumatların ədədi işlənməsi və obrazların tanınması” şöbəsinin kiçik elmi işçisi, f.r.e.n.İsmayilov Nəvazi Abbas oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin elmi işçisi “M.M.Mutallimov, I.M.Askerov, N.A.Ismailov, M.F. Rajabov. An asymptotical method to constuction a digital optimal regime for the gaslift process. Appl.Comput. Math., v.9, No.1, p.77-84,  2010” məqaləsinə görə;

 

C kateqoriyalı jurnallarda çap edilmiş hər məqaləyə görə 100 (yüz) manat:

 

 1. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, Əskərov Rizvan Kəmil oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “R.K.Askerov, V.V.Roznyatovsky, E.A.Katayev, A.M.Maharramov, V.N.Khrustalev. N,Ni-Bis(2-aminophenyl)-3,4-diphenylthiophene-2,5-dicarboxamide acetonitrile solvate, Acta Crystallografica Section E, E66, o793, 2010” məqaləsinə görə;
 2. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, Əskərov Rizvan Kəmil oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “R.K.Askerov, V.V.Roznyatovsky, E.A.Katayev, A.M.Maharramov, V. N.Khrustalev 27, 28-Diphenyl-2,25-dioxo-30-oxa-3,10,17,24-tetraaza-29-tiopentacyclo[24,2,1,112,15,04,9,018,23] triaconta-5,7,9(4),10,12,14,16,18,20,22,26,28-dodecaene chloroform disolvate, Acta Crystallografica Section E, E66, o660-o66, 2010” məqaləsinə görə;
 3. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, Əskərov Rizvan Kəmil oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, k.e.n.İsmiyev Arif İdris oğlu- Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi “Abel M.Maharramov, Arif I.Ismiyev, Bahruz A.Rashidov, Rizvan K.Askerov and Victor N.Khrustalev. rac-5-Acetyl-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4-phenyl-2H-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-ium chloride, Acta Crystallografica Section E, E66, o1848, 2010”məqaləsinə görə;
 4. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.d.Qurbanova Məlahət Müsrət qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi, Qurbanov Ataş Vahid oğlu Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “Malahat M.Kurbanova, Aysel B.Novruzova, Atash V.Kurbanov, Sheyda R.Ismaylova, Abel M.Maharramov. 1-(2-Oxo-3,4-dihidro-2H-1,3-benzoxazin-4-yl)urea monohydrate, Acta Crystallografica Section E, E66, o2348, 2010”məqaləsinə görə;
 5. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.n.İsmiyev Arif İdris oğlu- Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi “Abel M.Maharramov, Arif I.Ismiyev, Bahruz A.Rashidov rac-1-(6-Hydroxy-3,6-dimethyl-4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-2,1-benzoxazol-5-yl)ethanone. Acta Crystallografica Section E, E66, o3030, 2010” məqaləsinə görə;
 6. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof. Əliyev  İsmayıl Əhmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru, “Magerammov A.M., Rzayev  Z.M., Aliyev I.A., Khalilova F.I. Adsorption rote and protective effect of tributy (cyclohexyl) ammonium chloride inhibitor on the acidic corrosion of steel. Materials and Corrosion, v.61, No.8, 7 p., 2010” məqaləsinə görə;
 7. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əzizov Abdulsəid Əbdulhəmid oğlu-Kimya fakültəsinin dekanı, k.e.n. Alosmanov Rasim Mirəli oğlu “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının dosenti, k.e.n.Bünyad zadə İradə Aydın qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “R.M.Alosmanov, H.F.Hajieva, A.A.Azizov, A.A.Garibov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyadzadeh. Equilibrium parttucularities of phenol sorption from aqueous solutions onto phosphorus containing sorbent, Materials Research Innovations, v.14, No.2, p.169-172, 2010” məqaləsinə görə;
 8. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu-Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiri, k.e.d.Əkbərov Elçin Oqtay oğlu-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-in böyük elmi işçisi “E.O.Akperov, A.M.Maharramov, O.H.Akperov. Studies on UO22+ ion sorption from aqueous solutions by modified heptene-1-maleic anhydride-styrene terpolymer, Material Research Innovations, v.14, No.2, p.146-149, 2010” məqaləsinə görə;
 9. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əzizov Abdulsəid Əbdulhəmid oğlu-Kimya fakültəsinin dekanı, k.e.n.Alosmanov Rasim Mirəli oğlu-Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının dosenti, k.e.n.Bünyad zadə İradə Aydın qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyadzadeh. Acid base and sorption properties of phosphorus containing polymeric sorbent, Materials Research Innovations, v.14, No.5, p.414-418, 2010” məqaləsinə görə;
 10. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.n.Nağıyev Farid Nadir oğlu- Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, k.e.n.Məmmədov İbrahim Qərib oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının dosenti, prof.Allahverdiyev Mirzə Ələkbər oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın müdiri müavini “А.М.Магеррамов, Ф.Н.Нагиев, И.Г.Мамедов, М.А.Аллахвердиев. Исследование реакции димедона и этилового эфира ацетоуксусной кислоты с 1,2-эпокси-3-хлорпропаном, Журнал Органической химии, т.46, вып.11, с.1652-1654, 2010” məqaləsinə görə;
 11. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.d.Əliyev  İsmayıl Əhmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru, k.e.n.Sadıxova Nurlana Dilqəm qızı-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının müəllimi, k.e.d.Əhmədov İdris Məcid oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru “А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, С.Ф.Фарзалиев, Н.Д.Садыхова, И.М.Ахмедов. Одностадийный синтез тетрагидроиндолизинов каталитическим внутри- и межмолекулярным алкилированием 1,2- дизамещенных пирролов, Журнал органической химии, т.46, вып.2, c.1099-1100, 2010” məqaləsinə görə;
 12. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Bayramov Musa Rza oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının müdiri, k.e.n.Məmmədov İbrahim Qərib oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının dosenti, Məmmədova Yeganə Vagif qızı-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının laborantı “I.G.Mamedov, A.M.Magerramov, M.R.Bayramov and E.V.Mamedova. NMR relaxation Studies of the Dynamics of Relaxations and Fries Rearrangements in Phenol Acetates and Their Acetyl Isomers in Solutions, Russian Journal of Physical Chemistry A, v.84, No.12, p.2182-2186, 2010” məqaləsinə görə;
 13. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Bayramov Musa Rza oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının müdiri, k.e.n.Məmmədov İbrahim Qərib oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının dosenti, Ağayeva Mahirə Aybala qızı-Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nın aparıcı elmi işçisi, Mehdiyeva Günay Müzakir qızı-Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nın elmi işçisi,  prof. Abuşov Rahib Abuş oğlu-Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kaferasının müdiri, b.e.n.Həsənova Sevda Adilkom qızı-Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kaferasının baş müəllimi “М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева, Р.А.Абушев, С.А.Гасанова, И.Г.Мамедов. Аминометилированные производные 2-пропенил- и 4-изопропенилфенол в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам, Нефтехимия, т.50, №1, с.69-73, 2010” məqaləsinə görə;
 14. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, prof.Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu-Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiri, k.e.d.Əkbərov Elçin Oqtay oğlu-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-in böyük elmi işçisi “Elchin Akperov, Abel Maharramov, Oktay Akperov. Synthesis and uranyl ion adsorption study of cross-linked allyl propionate-maleic anhydride-styrene terpolymer, Turkish J. Chem., v.34, p.99-108, 2010” məqaləsinə görə;
 15. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.d.Bayramov Musa Rza oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının müdiri, k.e.n.Məmmədov İbrahim Qərib oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının dosenti, Məmmədova Yeganə Vagifqızı-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və texnologiyası” kafedrasının laborantı “I.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova Molecular Dynamics of Alkenylphenol Derivatives in Solution as Studied by NMR Spectroscopy, Appl. Magn. Reson., v.38, p.257-269, 2010” məqaləsinə görə;
 16. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, prof.Allahverdiyev Mirzə Ələkbər oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın müdiri müavini “А.М.Магеррамов, А.В.Курбанов, В.Н.Хрусталев, С.С.Годжаев, Э.Н.Гарибов, В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев. Кристаллическая структура этил-9-метил-10-фенил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диаза трицикло[7.31.0.2,7]­тридека-2(7),3,5-триен-13-карбоксилата, Журнал структурной химии, т.51, №5, с.999-1002, 2010” məqaləsinə görə;
 17. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.d.Qurbanova Məlahət Müsrət qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi, Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “М.М.Курбанова, А.В.Курбанов, А.Б.Новрузова, В.Н.Хрусталев, А.М.Магеррамов. Кристаллическая структура 4,5-бис-фенил-8а-фенил-3,4,4а,5,6,8а-гексагидро-1Н,8Н-пиримидо[4.5-d]пиримидин-2,7-диона, Журнал структурной химии, т.51, №5, с.1031-1033, 2010” məqaləsinə görə;
 18. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, k.e.n. Nağıyeva İnarə Tofiq qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “А.М.Магеррамов, И.Т.Нагиева. Роль кислотных и основных центров в активности биомиметических катализаторов каталазной, пероксидазной и монооксидазной реакций, Журнал физической химии, т.84, №11, с.2078-2084, 2010” məqaləsinə görə;
 19. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “A.M.Magerramov, M.A.Ramazanov, A.Kh.Mustafaeva. Structure and Properties of Nanocomposites Based on Zinc Sulfide and Poly(Vinylidene Fluoride), Russian Journal of Applied Chemistry, v.83, No.7, p.1324-1327, 2010” məqaləsinə görə;
 20. Akad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri, f.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “Mohammad Reza Saboktakin, Abel Maharramov, Mohammad Ali Ramazanov. An Aromatic Macromolecule as a Nano Drug Carrier: Polyether Dendrimer/Poly(2-hydroxyethyl methacrylate), Journal of Polymer and Polymer Composites , v.18, No.8, p.429-434, 2010” məqaləsinə görə;
 21. AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı-Kimya fakültəsi “Analitik kimya” kafedrasının professoru, prof.Çiraqov Famil Musa oğlu-Kimya fakültəsi “Analitik kimya” kafedrasının müdiri, Nəzərova Roya Zakir qızı- Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL–in baş laborantı “Р.А.Алиева, Р.З. Назарова, Ф.М.Чырагов. Комплексообразование титана (IV) с новым реагентом–2,3,4– тригидрокси-3/-нитро-4/-сульфоазобензолом, Журнал аналитической химии, т. 65, №1, с.29-32, 2010” məqaləsinə görə;
 22. AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı-Kimya fakültəsi Analitik kimya” kafedrasının professoru “Р.А.Алиева, С.Т.Байрамова, В.М.Рагимова, О.М.Алиев. Диаграммы состояния систем CuSbS2-MS(M-Pb,Eu), Неорганические материалы, т.46, №7, с.783-787, 2010” məqaləsinə görə;
 23. K.e.d. Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru, prof.Əhmədov Eldar İsa oğlu-Kimya fakültəsi “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının müdiri, Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu-Kimya fakültəsi “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının dosenti “И.А.Алиев, Э.И.Ахмедов, Э.С.Мамедов, Т.О.Гахраманов. Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модифицированном кадмием, Нефтехимия, т.50, №5, с.1-3, 2010” məqaləsinə görə;
 24. K.e.d.Qurbanova Məlahət Müsrət qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi “М.М.Курбанова. Бициклические соединения–продукты реакции Биджинелли, Журнал органической химии, т.46, вып.4, с.606-608, 2010” məqaləsinə görə;
 25. K.e.d. Qurbanova Məlahət Müsrət qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi, prof.Allahverdiyev Mirzə Ələkbər oğlu-Kimya fakültəsi  “Zərif üzvi sintez” ETL-nın müdiri müavini “А.В.Заманова, М.М.Курбанова, И.А.Рзаева, В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев. Антиокислительные свойства некоторых 5-этоксикарбонилзамещенных 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-он(тионо)ов и их производных, Журнал прикладной химии, т.83, вып.2, с.294-297, 2010”məqaləsinə görə;
 26. K.e.d.Qurbanova Məlahət Müsrət qızı-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın böyük elmi işçisi, Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi, аkad. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu “Üzvi kimya”  kafedrasının müdiri “М.М.Курбанова, А.В.Курбанов, А.Б.Новрузова, В.Н.Хрусталев, А.М.Магеррамов Кристаллическая структура 1-(4-бром-9-метил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диазатрицикло­[7.3.1.02,7]­тридека­-2,4,6-триен-13-ил)этанона. Журнал структурной химии, т.51, №5, с.1028-1030, 2010” məqaləsinə görə;
 27. K.e.d. Məmmədov Sabit Eyyub oğlu-Kimya fakültəsi “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının professoru, Əhmədova Nərgiz Firidun qızı-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-nın elmi işçisi “Н.Ф.Ахмедова, С.Э.Мамедов, Р.А.Ахмедова. Циклоалкилдекалины в качестве компонентов реактивных топлив, Журнал прикладной химии, т.83, вып.5, с.865-867, 2010” məqaləsinə görə;
 28. K.e.d.Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının professoru, Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının dosenti, prof. Əhmədov Eldar İsa oğlu “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının müdiri “Э.С.Мамедов, И.А.Алиев, Э.И.Ахмедов, Т.О.Гахраманов. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования этилбензола, Журнал прикладной химии, т.83, вып.6, с.1035-1037, 2010” məqaləsinə görə;
 29. K.e.d.Məmmədov Sabit Eyyub oğlu-Kimya fakültəsi “Fiziki və kolloid kimyası” kafedrasının  professoru, Gəncəliyeva İlqarə Şakir qızı BDU-nun tədris hissəsinin 5-ci dərəcəli inspektoru “С.Э.Мамедов, И.Ш.Генджалиева. Исследование свойств модифицированных высококремнеземных цеолитов в конверсии метанола в п-ксилол, Журнал прикладной химии, т.83, вып.6, с.1044-1046, 2010” məqaləsinə görə;
 30. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru “Д.М.Бабанлы, М.Б.Бабанлы. Фазовые равновесия в системе TI-TIBr-Te и термодинамические свойства соединения TI5Te2Br, Журнал неорганической химии, т. 55, №10, с.1715-1724, 2010” məqaləsinə görə;
 31. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, Yusibov Yusif Əmirəli oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, k.e.n. Əliyev Ziya Səxavəddin oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müəllimi “Н.Б.Бабанлы, З.С.Алиев, Ю.А.Юсибов, М.Б.Бабанлы. Термодинамическое исследование системы Cu-TI-S  методом GDS с твердым электролитом Cu4RbCI3I2, Электрохимия, т.46, №3, с.371-375, 2010”məqaləsinə görə;
 32. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru “Г.М.Велиева, Н.Б.Бабанлы, В.П.Зломанов, М.Б.Бабанлы Фазовые равновесия в системе Ag2Se-AgAsSe2-AgBiSe2, Неорганические материалы, т.46, №11, с.1295-1304, 2010” məqaləsinə görə;
 33. K.e.d. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, Yusibov Yusif Əmirəli oğlu  Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, k.e.n. Əliyev Ziya Səxavəddin oğlu “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müəllimi “Н.Б.Бабанлы, Ю.А.Юсибов, З.С.Алиев, М.Б.Бабанлы. Фазовые равновесия в системе Cu-Bi-Se и термодинамические свойства селеновисмутитов меди, Журнал неорганической химии, т. 55, № 9, с.1-11, 2010” məqaləsinə görə;
 34. Prof.Allahverdiyev Mirzə Ələkbər oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın müdiri müavini, k.e.n.Şixəliyev Namiq Qürbət oğlu-Kimya fakültəsi “Üzvi kimya”  kafedrasının dosenti “Э.Н.Гарибов, И.А.Рзаева, Н.Г.Шыхалиев, А.И.Кулиев, В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев. Циклические тиокарбамиды в качстве ингибиторов окисления кумола, Журнал прикладной химии, т.83, вып.4, с.655-659, 2010”məqaləsinə görə;
 35. K.e.d. Yusibov Yusif Əmirəli oğlu-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, Əsqərova Səbinə Vagif qızı-Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının laborantı, Babanlı İlham Məmməd oğlu-Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorları” ETL-nın elmi işçisi “Д.М.Бабанлы, С.В.Аскеров, И.М.Бабанлы, Ю.А.Юсибов Фазовые равновесия и некоторые свойства твердых растворов в системе TI5-Te3-TI9BiTe6-TI5Te2I, Неорганические материалы, т.46, №1, с.23-27, 2010” məqaləsinə görə;
 36. Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi işçisi “Atash V.Gurbanov, Eugeniya V.Nikitina, Vladimir P.Zaytsev, Fedor I.Zubkov and Victor N.Khrustalev. Methyl 7,8-diacetoxy-11-oxo-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-7,9-epoxycyclopenta[4,5]pyrido[1,2-a] quinoline-10-carboxylate sesquihydrate, Organic compounds, Acta Cryst., E66, o206-o207, 2010” məqaləsinə görə;
 37. F.r.e.d., prof.MehdiyevaQalina Yuryevna-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi Hesablama riyaziyyatı”kafedrasının müdiri, prof.Əmənzadə Rəfael Yusif oğlu Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasının müdiri “Р.Ю.Амензаде, Г.Ю.Мехтиева, Л.Ф.Фатуллаева. Предельное состояние многослойной нелинейно-упругой длинной цилиндрической оболочки под действием неравномерного внешнего давления, Механика Композитных Материалов, т.46, №6, с.1-12, 2010” məqaləsinə görə;
 38. F.r.e.d. Mirzəyev Sabir Soltanağa oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasnın professoru “С.С.Мирзоев, М.Ю.Салимов. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка, Сибирский Математический Журнал, т.51, № 4, с. 815-827, 2010” məqaləsinə görə;
 39. F.r.e.d. Mirzəyev Sabir Soltanağa oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasnın professoru “С.С.Мирзоев, С.Г.Велиев. О решениях одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка в классе голоморфных вектор-функций, Украинский Математический Журнал, т.62, с.801-813, 2010” məqaləsinə görə;
 40. F.r.e.d. Mirzəyev Sabir Soltanağa oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasnın professoru, f.r.e.d.Əliyev Araz Rafiq oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru  “A.R.Aliev, S.S.Mirzoev. On Boundary Value Problem Solvability Theory for a Class of High-Order Operator-Differential Equations, Functional Analysis and its Applications, v.44, No.3, p.209-211, 2010” məqaləsinə görə;
 41. F.r.e.d., prof.Xudaverdiyev Karlen İskəndər oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, f.r.e.n.Namazov Faiq Mirzalı  oğlu Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti “Ф.М.Намазов, К.И.Худавердиев. Исследование классического решения одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн, Журнал Вычислительной математики и Математической физики, т.50, № 9, с.1569-1586, 2010” məqaləsinə görə;
 42. F.r.e.d., prof.YaqubovMəmməd Haqverdi oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının müdiri“М.А.Ягубов, Н.Ш.Асадова. О связи между множествами решений основной и расширенной задач для задачи управления в эллиптических уравнениях, Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», №4, с.43-52, 2010”  məqaləsinə görə;
 43. F.r.e.d. Məmmədxanov Camal İslam oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasnın professoru “Dzh.I.Mamedkhanov. On Nikol’skii-Type Inequalites with new Characteristics, Doklady Mathematics, v.82, No. 3, p.882-883, 2010” məqaləsinə görə;
 44. F.r.e.d. Məmmədxanov Camal İslam oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasnın professoru,  Dadaşova İradə Balarza qızı-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyazi analiz” kafedrasının baş laborantı “J.I.Mamedkhanov, I.B.Dadashova. Some properties of the potential operators in Morrey spaces defined on Carleson curves, Complex Variables and Elliptic equations, v.55, Nos.8-10, p.937-945, 2010” məqaləsinə görə;
 45. F.r.e.n.Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti “З.С.Алиев. Базисные свойства корневых функций одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничных условиях, Доклады Академии Наук, т.433, № 5, с. 583-586, 2010” məqaləsinə görə;
 46. F.r.e.n.Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti “Ziyatkhan S. Aliyev. Basis properties of a fourth order differential operator with spectral parameter in the boundary condition, Central European Journal of Mathematics, v.8(2), p.378-388, 2010” məqaləsinə görə;
 47. F.r.e.n.Bağırov Şirmayıl Həsən oğlu-Mexanika-riyaziyyat fakültəsi“Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının dosenti “Guseynov Sh.E., Kopytov E.A., Bagirov Sh.G., Puzinkevich E. Stochastic ODE and PDE models of the current stock of divisible productions, Dynamics of Partial Differential Equations, v.8, Iss.1, p.37-46, 2010” məqaləsinə görə;
 48. F.r.e.d.Əliyev Araz Rafiq oğlu- Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “A.R.Aliev, S.F.Babayeva. On the boundary value problem with the operator in boundary conditions for the operator-differential equation of the third order. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, v.6, No.4, p.347-361, 2010” məqaləsinə görə;
 49. F-r.e.n. Əliyev Rövşən Telman oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ” kafedrasının dosenti  “Rovshan Aliyev, Tahir Khaniyev, Tulay Kesemen. Asymptotic Expansions for the Moments of the Semi-Markovian Random Walk with Gamma Distributed Interference of Chance, Communications in Statistics-Theory and Method, v.39, p.130-145, 2010” məqaləsinə görə;
 50. F.r.e.d. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Ханмамедов А.Х. Обратная  задача рассеяния для дискретного оператора Штурма-Лиувилля на всей оси, Доклады Академии Наук, т.431, №1, с.25-26, 2010” məqaləsinə görə;
 51. F.r.e.d. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Ханмамедов А.Х. Решение задачи Коши для полубесконечной цепочки тоды в классе операторов Гильберта-Шмидта,  Доклады Академии Наук, 2010, том 432, №4, с 456-457” məqaləsinə görə;
 52. F.r.e.d. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Khanmamedov A.Kh. The cauchy problem for a semi-infinite volterra chainwith an asymptotically periodic initial condition, Siberian Mathematical Journal, v.51. №2, pp.346-356, 2010” məqaləsinə görə;
 53. F.r.e.d. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Масмалиев Г.М., Ханмамедов А.Х. Об условиях дискретности спектра полубесконечной матрицы Якоби с нулевой диагональю, Украинский математический журнал, том 62, №2, с. 285-288, 2010”məqaləsinə görə;
 54. F.r.e.d. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Ханмамедов А.Х. О глобальной разрешимости задачи Коши для одной бесконечной системы дифференциальных уравнений, Дифференциальные уравнения, т.46, №3, с.454-455, 2010”məqaləsinə görə;
 55. F.r.e.n.Tağıyev Rafiq Qələndər oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Optimallaşdırma və idarəetmə” kafedrasının dosenti “Тагиев Р.К. Оптимальное управление коэффициентами эллиптического уравнения, Автоматика и телемеханика, №9, с.19-32, 2010” məqaləsinə görə;
 56. F.r.e.d. Orucov Elşar Qurban oğlu- Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “İqtisadi informatika” kafedrasının professoru “Orudzhev E.G. Uniqueness of Solution of the Inverse Problem of Scatterinq Theory for a Fourth Order Differential Bundle with Multiple Characteristics, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, v.6, №1, p.84-95, 2010” məqaləsinə görə;
 57. F.r.e.n.Eyvazov Elşad Hətəm oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının dosenti “Eyvazov E.H. Higher Order Differential Operators with Finite Number of γ-Interactions in Multivariate Case, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, v.6, №3, p.266-276, 2010” məqaləsinə görə;
 58. F.r.e.n Əhmədov Hikmət İnşallah oğlu-Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasının dosenti, Hüseynova Nərgiz Şamil qızı-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin baş laborantı “Kh.İ.Akhmedov, N.Sh.Guseinova. An analytical solution of the Klein-Fock-Gordon equation  for a 2D pion atom moving in a constant uniform magnetic field. Russian Physical Journal, v.52, No.3, p.321-327, 2009” məqaləsinə görə;
 59. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiriM.A.Ramazanov, P.B.Agakishiyeva, M.A.Nuriyev, Sh.Sh.Amirov. Magnetoresistance effect in a PE+Fe3O4 based polymer nanocomposite system, J.Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications (OAM-RC) v.4, No.9, p.1387-1390, 2010” məqaləsinə görə;
 60. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri“K. Arbabi, M. Ramazanov, M. M. Larijani. Ionization collecting of gamma radiation using two carbon nanotube electrodes, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications (OAM-RC), v.4, Iss.11, p.1891-1893, 2010” məqaləsinə görə;
 61. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri“M.A.Ramazanov, A.S.Huseynova, N.A.Eyubova, S.A.Abasov. Thermal properties and changes in phase structure of PP+MnO2 based composites, J.Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid communications (OAM-RC) v.4, Iss.12, p.2003-2007, 2010” məqaləsinə görə;
 62. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri“K.Arbabi, M.M.Larijani, M.Ramazanov.Evaluation of a new ionisation chamber fabricated with carbon nanotubes, J. Radiation Protection Dosimetry, v.141(3), p.222-227, 2010” məqaləsinə görə;
 63. F.r.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu-Fizika fakültəsi “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri “N.M. Abdullaev, S.İ.Mextieva, N.R.Mammedov, M.A.Ramazanov, A.M.Kerimova. Исследование влияния отжига на структуру пленок Bi2Te3 –Bi2 Se3, Физика и техника полупроводников, т.44, вып. 6, c.853-856, 2010” məqaləsinə görə;
 64. F.r.e.d.Fiqarova Sofya Rüstəm qızı-Fizika fakültəsi “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının professoru “S.R.Figarova,V.R.Figarov.Transverse magnetoresis-tance in layered electron systems, A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics (EPL), v.89, 5p, 2010” məqaləsinə görə;
 65. F.r.e.d. İsmayilov Tariyel  Hümbət oğlu-Fizika fakültəsi, Bərk cisimlər fizikası kafedrasının professoru “G.G.Jabrailova, T.G.Ismailov. The Faraday effect in quantum cylinder with finite thickness, Optoelectronics And Advanced Materials–Rapid Communications v.4, No.3, p.373–377, 2010” məqaləsinə görə;
 66. F.r.e.d. Qasımova Rəna Cümşüd qızı-Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” kafedrasının  professoru Р.Дж.Касумова, А.Карими. Эффективность генерации излучения суммарной частоты регулярными доменными структурами, Прикладная Спектроскопия, т.77, №1, с.154-157, 2010” məqaləsinə görə;
 67. F.r.e.d. Qasımova Rəna Cümşüd qızı-Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” kafedrasının  professoru “З.А. Тагиев, Р.Дж. Касумова, А. Карими. Каскадное параметрическое усиление света при низкочастотной накачке. Прикладная Спектроскопия, т.77,  № 3, с.393-399, 2010” məqaləsinə görə;
 68. F.r.e.d. Qasımova Rəna Cümşüd qızı-Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” kafedrasının  professoru “Р.Дж.Касумова,А.Карими. Фазовые эффекты при параметрическом преобразовании в слоистых структурах, Оптика и спектроскопия, т.108, №4, с.664-667, 2010” məqaləsinə görə;
 69. Prof. Qasımova Rəna Cümşüd qızı-Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” kafedrasının professoru, Səfərova Gülnarə Ərəstun qızı-Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri fizika” şöbəsinin  kiçik elmi işçisi “Z.H.Tagiev, R.J.Kasumova, G.A.Safarova.Third-harmonic generation in regular domain structures, Journal of Russian Laser Research, v.31, No.4, p.319-331, 2010” məqaləsinə görə;
 70. F.r.e.d. İsmayilov Nəriman Zeynalabdı  oğlu-Fizika fakültəsi “Astrofizika” kafedrasının professoruН.З.Исмаилов, П.Н.Шустарев, Н.Х.Гулиев, О.В.Халилов. Периодическая переменность эмиссионного спектра Т Тельца Астрономический журнал, т.87, №9, с.895-904, 2010” məqaləsinə görə;
 71. F.r.e.d. Kazım-zadə Aydın Həsən oğlu-Fizika fakültəsi “Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının  müdiri, f.r.e.d. Salmanov Vagif  Museyib oğlu “Yarımkeçiricilər fizikası” kafedrasının professoru “А.Г.Кязым-заде, В.М.Салманов, А.А.Салманова, А.М.Алиева, Р.З.Ибаева. Фотопроводимость и люминесценция кристаллов GaSe при высоких уровнях оптического возбуждения, Физика и техника полупроводников, т.44, вып. 3, с.306-309, 2010” məqaləsinə görə;
 72. F.r.e.d. Kazım-zadə Aydın Həsən oğlu-Fizika fakültəsi “Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının  müdiri, f.r.e.d. Salmanov Vagif  Museyib oğlu “Yarımkeçiricilər fizikası” kafedrasının professoru А.Г.Кязым-заде, В.М.Салманов, А.А.Салманова, А.М.Алиева, Фотопроводимость InSe за краем фундаментального поглощения, Неорганические материалы, т.46, № 6, с.678-680, 2010” məqaləsinə görə;
 73. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic diversity in doubled haploids wheat based on morphological traits, gliadin protein patterns and RAPD markers, African Journal of Agricultural Research, v.5(13), p.1701-1712, 2010” məqaləsinə görə;
 74. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru  “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic diversity of gliadin pattern, morphological traits and baking quality in doubled haploid wheat, African Journal of Biotechnology, v.9 (7), p.956-966, 2010” məqaləsinə görə;
 75. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic analysis for yield and its components in doubled haploid wheat, African Journal of Agricultural Research, v. 5(4), p.306-315, 2010” məqaləsinə görə;
 76. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic Effects for Grain Yield and its Related Traits in Doubled Haploid Lines of Wheat, International Journal Of Agriculture & Biology, v.12, No.1 p.86-90, 2010” məqaləsinə görə;
 77. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “R.Eshghi, E.Akhundova. Inheritance Pattern of β-glucan and Protein Contents in Hulless Barley, International Journal Of Agriculture & Biology, v.12, No. 1, p.68-72, 2010” məqaləsinə görə;
 78. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “R.Eshghi, E. Akhundova. Inheritance of some important agronomic traits in Hulless Barley, International Journal of Agriculture & Biology, v.12, No.1, p.73-76, 2010” məqaləsinə görə;
 79. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic diversity in doubled haploid wheat according to the acid-PAGE method, morphological traits, and baking quality, Turkish J. Biol., v.34, p.343-353, 2010” məqaləsinə görə;
 80. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru  “S.Salayeva, E. Akhundova, A.Mammadov. Evaluation of DNA Polymorphism among Cultivated and Wild Grapevine Accessions from Azerbaijan, Czech J. Genet. Plant Breed., v.46 (2), p.75-84, 2010” məqaləsinə görə;
 81. Prof. Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “R.Eshghi, E. Akhundova. Genetic diversity in hulless barley based on agromorphological traits and RAPD markers and comparison with storage protein analysis, African Journal of Agricultural Research, v.5 (1), p.97-107, 2010” məqaləsinə görə;
 82. Prof. Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “S.Salayeva, S.Decroocq, S.Mariette, E.Akhundova. Comparison of genetic diversity between cultivated and wild grape varieties originating from the near-caspian zone of Azerbaijan, J. Int. Sci. Vigne Vin., v.44(4), p.191-200, 2010” məqaləsinə görə;
 83. Prof. Axundova Ellada Mirəli qızı-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru  “J. Ojaghi, E. Akhundova. Genetic analysis for grain yield and some agronomic traits in hulless barley, African Journal of Agricultural Research, v.4 (11), p.306-315, 2009” məqaləsinə görə;
 84. Prof. Əliyev Əli Həsən oğlu-Biologiya fakültəsi “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasının müdiri “A. Arasteh, A.Aliyev, S.Khamnei, A.Delazar, M.Mesgari, Y.Mehmannavaz. Effects of hydromethanolic extract of saffron (Crocus sativus) on serum glucose, insulin and cholesterol levels in healthy male rats, Journal of Medicinal Plants Research, v.4(5), p.397–402, 2010” məqaləsinə görə;
 85. Prof. Əli Əliyev Həsən oğlu-Biologiya fakültəsi “İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının” müdiri “A. Arasteh, A.Aliyev, S.Khamnei, A.Delazar, M.Mesgari, Y.Mehmannavaz. Investigation of the effects of constant darkness and light on blood serum cholesterol, insulin and glucose levels in healthy male rats, African Journal of Biotechnology, v.9(40), p.6791-6796, 2010” məqaləsinə görə;
 86. Prof. Abuşov Rahib Abuş oğlu-Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kaferasının müdiri,   b.e.n. Həsənova Sevda Adilkom qızı-Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kaferasının baş müəllimi “A.Dehnad, L.Yeganeh, R.Bakhshi, A.Mokhtarzadeh, S.Soofiani, A.Monadi, S.Gasanova, R.Abusov. Investigation antibacterial activity of Streptomycetes isolates from soil samples, West of Iran, African Journal of Microbiology Research, v. 4(16), p.1685-1693, 2010” məqaləsinə görə;
 87. Prof. Abuşov Rahib Abuş oğlu-Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kaferasının müdiri “E.Balaei-Gajan, A.Shirmohammadi, R.Abushov, M.Agazadeh, M.Faramarzie. Detection of enterococcus faecalis in subgingival biofilm of patients with chronic refractory periodontitis, Med Oral Patol Cir Bucal., v.1;15 (4), p.667-670, 2010”məqaləsinə görə;
 88. Prof. Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “B.Mahmoudi, M.Eskadandarinasab, Gh.Manafiazar, A.A.Mirak, M.S.Babayev. Determination of Economic Efficiency in Prodcution Traits and Herd life of Dairy Cattle in Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances, v.8(2), p.285-289, 2009” məqaləsinə görə;
 89. Prof. Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “B.Mahmoudi, M.Sh.Babayev, M.Daliri, M.Nejadgashri, S.Esmaeelkhanian. Molecular Investigation of Microsatellite Markers in 6 Iranian Native Goat Populations. Journal of Animal and Veterinary Advances, v.8(3), p.420-423, 2009” məqaləsinə görə;
 90. Prof. Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu-Biologiya fakültəsi “Genetika və darvinizm” kaferasının professoru “B.Mahmoudi, M.Daliri, M.Sh.Babayev, R.Sadeghi. Genetic Analysis of Markhoz Goat Based on Microsatellite Markers. Journal of Animal and Veterinary Advances, v.8 (9), p.1815-1818, 2009” məqaləsinə görə;
 91. F.r.e.n.Əfəndiyev Rakib Feyruz oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin elmi katibi, f.r.e.d.Orucov Həmzağa Davud oğlu Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Efendiev R.F., Orudzhev H.D. Inverse Wave Spectral Problem with Discontinuous Wave Speed, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, v.6, №3, p.255-265, 2010” məqaləsinə görə;
 92. F.r.e.n.Deməhəmmədova Svetlana Davidovna-Fizika Problemləri ETİ-nın aparıcı elmi işçisi, prof.Əliyeva İradə Nurəddin qızı ETH-nin rəisi, f.r.e.d.Qocayev Niftalı Mehralı oğlu “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru “С.Д.Демухамедова, Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов  карнозина с цинком, Журнал Структурной химии, т.51, с.860-869, 2010” məqaləsinə görə;
 93. F.r.e.n. Haqverdiyeva Gülnarə Əhməd qızı-Fizika Problemləri ETİ-nın aparıcı elmi işçisi, f.r.e.d.Qocayev Niftalı Mehralı oğlu “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru “G.A.Akverdieva, N.M.Godjayev, S.Akyuz, T.Akyuz, N.E.Dogan. Molecular Mechanics Studies of Antihypertensive Val-Tyr Dipeptide. Asian Journal of Chemistry, v. 22,  p.311-318, 2010” məqaləsinə görə;
 94. F.r.e.n. Məmmədov Şahin Əlisəttar oğlu-Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri fizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi “Shemsettin Turkoz, Shahin Mamedov and Abbas K. Ciftci. Colored scalar in a chromomagnetic field, Cent. Eur. J. Phys. B3, p.378, 2010” məqaləsinə görə;
 95. F.r.e.n. Əfəndiyeva İzzət Məmməd qızı-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər  fizikası” şöbəsinin  böyük elmi işçisi  “H. Uslu, I. Dokme, I.M. Afandiyeva, S. Altindal, Illumination effect on I-V, C-V and g/w-V characteristics of Al-TiW-Pd2Si/n-Si structures at room temperature, Surface and Interface Analysis, v.42, p.807-811, 2010” məqaləsinə görə;
 96. F.r.e.n.Orbux Vladimir İsaakoviç-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər  fizikası” şöbəsinin  elmi işçisi, f.r.e.n.Lebedeva Nelli Nikolayevna-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər  fizikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi “Н.Н.Лебедева, В.И.Орбух, Ч.А.Султанов. Газоразрядная система с цеолитовым электродом, Журнал технической физики, т.55, c.565-568, 2010” məqaləsinə görə;
 97. F.r.e.n. Bədəlov Vətən Həsənverdi oğlu-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yüksək enerjilər fizikası” qrupunun aparıcı elmi işçisi, f.r.e.n Əhmədov Hikmət İnşallah oğlu-TR və Kibernetika fakültəsini “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasının dosenti “V.H. Badalov, H. I.Ahmadov and S.V.Badalov. Any -state analytical solutions of the Klein–Gordon equation for the Woods-Saxon potential, Int.J.Mod.Phys. E, v.19, No.7,  p.1463-1475, 2010” məqaləsinə görə.

 

ƏSAS:  Rektorun və Elmi İşlər üzrə Prorektorun dərkənarları ilə ETH-nin rəisinin təqdimatı, BDU Elmi Surasının 05 aprel 2011-ci il tarixli 19 saylı iclas protokolundan çıxarış, Rektorun 5 may 2009-cu il tarixli R-35 saylı əmri, məqalələrin kateqoriyasını müəyyən edən komissiyanın 02 may 2011-ci il tarixli iclasının 3 saylı protokolundan çıxarış.

REKTOR                                                             akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV

Xəbərlər

Humanizm və həmrəylik bayramı

Humanizm və həmrəylik bayramı
16/06/2024

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü
15/06/2024

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
15/06/2024