BDU əməkdaşlarının məqaləsi Q2 kvartil kateqoriyalı jurnalda dərc edilib

13/06/2022

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) nəzdində Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsinin əməkdaşları Namiq Dərvişov və Vidadi Bağıyevin  “NaBi(WO4)2 monokristallarında  qadağan olunmuş zonanın temperaturdan asılılıgı” (“Temperature dependent bandgap in NaBi(WO4)2 single crystals”) adlı məqaləsi Q2 kvartil kateqoriyalı jurnallar siyahısında yer alan, İF=2,44 olan “Optik” jurnalında (Optik Volume 258, May 2022, 168811) dərc edilib.

Məqalədə çoxralski üsulu ilə yetişdirilmiş NaBi(WO4)2 mono kristalının optik xassələri tədqiq edilib. Rentgen şüalarının diffraksiyası ilə aparılan tədqiqatlar bu kristalın şeelit tetraqonal quruluşlu olmasını göstərib. Kristalın optik xassələri 10-300 K temperatur  intervalında  tədqiq olunub. Temperaturun azalması ilə udulma kənarının daha yüksək enerjilərə tərəf sürüşməsi müşahidə edilib. K. Varşni modeli nəzərə alınmaqla qadağan olunmuş zonanın temperaturdan asılılığı tədqiq edilib. Təcrübi nəticələrə əsasən, 0 K-də qadağan olunmuş zonanın eni, onun temperaturdan dəyişmə sürəti və Debay temperaturu (Eg(0) = 3,61 eV, γ = − 8,83 × 10− 4 eV/K və β = 456 K) təyin olunub.

Məqalə ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.168811

Xəbərlər

IDEA və BDU-nun birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt çimərliyinin sahil zolağında təmizlik aksiyası keçirilib

IDEA və BDU-nun birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt çimərliyinin sahil zolağında təmizlik aksiyası keçirilib
30/09/2023

BDU-da elmi seminar: "XVI-XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın İrəvan vilayətində demoqrafik durum"

BDU-da elmi seminar: "XVI-XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın İrəvan vilayətində demoqrafik durum"
29/09/2023

BDU-nun Kimya fakültəsində qazilərlə görüş

BDU-nun Kimya fakültəsində qazilərlə görüş
29/09/2023