BDU müəllimlərinin məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub

02/05/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin "Riyazi analiz" kafedrasının professoru Ziyatxan Əliyevin, "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrasının dosenti Faiq Namazov və tələbələri ilə həmmüəllif olduqları məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub.

1. Z.Aliyev, P.Manafova. “Oscillation properties for the Dirac equation with spectral parameter in the boundary condition”. (“Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan Dirak tənliyinin osillyasiya xasssələri”), Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (İF-0.867)

2. Z.Aliyev, F.Namazov. “Spectral properties of the equation of a vibrating rod at both ends of which the masses are concentrated”. (“Uclarında yüklər bərkidilmiş çubuğun rəqsləri tənliyinin spektral xassələri”), Banach Journal of Mathematical Analysis (İF-0.927)

3. Z.Aliyev, G.Mamedova. “Some properties of  eigenfunctions for the equation of vibrating beam with a spectral parameter in the boundary conditions”. (“Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan çubuğun rəqsləri tənliyinin bəzi spektral xassələri”),  J.Differential Equations (İF-1.938)

"Journal of Differential Equations" differensial tənliklər, "Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society" riyaziyyat, "Banach Journal of Mathematical Analysis" funksional analiz və operatorlar nəzəriyyəsi sahəsində dünyanın nüfuzlu jurnallarındandır.

Məqalələri oxumaq üçün linklərə keçid edə bilərsiniz:

  1. https://link.springer.com/article/10.1007/s40840-019-00749-1
  2. https://link.springer.com/article/10.1007/s43037-019-00009-1
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022039620300164
Xəbərlər

BDU-da yaz imtahan sessiyası başlayıb

BDU-da yaz imtahan sessiyası başlayıb
05/06/2023

BDU-nun elmi işçisi İtaliyanın Milli Nüvə Fizikası İnstitutunun konfransında polimer nanohissəciklərə dair məruzə edib

BDU-nun elmi işçisi İtaliyanın Milli Nüvə Fizikası İnstitutunun konfransında polimer nanohissəciklərə dair məruzə edib
05/06/2023

BDU-nun Qazax filialında yaz imtahan sessiyasında 1746 tələbə iştirak edir

BDU-nun Qazax filialında yaz imtahan sessiyasında 1746 tələbə iştirak edir
05/06/2023