BDU-da Çingiz Abdullayevlə görüş keçirilib

05/05/2015

Bakı DövlətUniversitetində filologiya fakültəsinin və Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinintəşkilatçılığı ilə  məşhuryazıçı-publisist Çingiz Abdullayevintələbələrlə görüşü keçirilib.  Tədbirdə universitetictimaiyyətivə müxtəliffakültə tələbələriiştirakediblər.  Görüşünəsasməqsəditələbələrinmütaliə vərdişləriniinkişafetdirmək, bədiiədəbiyyatamarağını artırmaqvə buvasitə ilə gənclərin ümumidünyagörüşü, intellektualsəviyyəsininyüksəlməsinə nailolmaqdır. Çıxış edən ÇingizAbdullayevtələbələribədiiədəbiyyatoxumağadəvətedib.  Tədbirdə 300-dənçox tələbə iştirakedib. Yazıçı tələbələrinsuallarını cavablandırıb.

Mətbuat və informasiya şöbəsi, 05 may 2015-ci il.

Xəbərlər

BDU-da “Qaregin Njde – faşizmin və terrorizmin qəhrəmanlaşdırılması” mövzusunda tədbir keçirilib

BDU-da “Qaregin Njde – faşizmin və terrorizmin qəhrəmanlaşdırılması” mövzusunda tədbir keçirilib
21/10/2019

Sumqayıt Dövlət Universitetində BDU-nun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib
18/10/2019

“Clarivate Analytics” BDU-da növbəti seminar-təlim keçirib

“Clarivate Analytics” BDU-da növbəti seminar-təlim  keçirib
18/10/2019