BDU-da Çingiz Abdullayevlə görüş keçirilib

05/05/2015

Bakı DövlətUniversitetində filologiya fakültəsinin və Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinintəşkilatçılığı ilə  məşhuryazıçı-publisist Çingiz Abdullayevintələbələrlə görüşü keçirilib.  Tədbirdə universitetictimaiyyətivə müxtəliffakültə tələbələriiştirakediblər.  Görüşünəsasməqsəditələbələrinmütaliə vərdişləriniinkişafetdirmək, bədiiədəbiyyatamarağını artırmaqvə buvasitə ilə gənclərin ümumidünyagörüşü, intellektualsəviyyəsininyüksəlməsinə nailolmaqdır. Çıxış edən ÇingizAbdullayevtələbələribədiiədəbiyyatoxumağadəvətedib.  Tədbirdə 300-dənçox tələbə iştirakedib. Yazıçı tələbələrinsuallarını cavablandırıb.

Mətbuat və informasiya şöbəsi, 05 may 2015-ci il.

Xəbərlər

BDU-da “Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransı keçirilib

BDU-da “Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransı keçirilib
31/05/2020

“Azərkosmos” məktəblilər və tələbələr üçün vebinarlara davam edir

“Azərkosmos” məktəblilər və tələbələr üçün vebinarlara davam edir
31/05/2020

BDU-da “Filologiya elmlərində yeni araşdırma və tədqiqat metodları” mövzusunda onlayn mühazirə keçirilib

BDU-da “Filologiya elmlərində yeni araşdırma və tədqiqat metodları” mövzusunda onlayn mühazirə keçirilib
31/05/2020