BDU-nun aliminin həmmüəllifi olduğu kitab “Springer” nəşriyyatında nəşr edilmişdir

07/02/2022

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Cəbr və həndəsə kafedrasının dosenti Vaqif Qasımovun həmmüəllifi olduğu “Differential Equations on Manifolds and Mathematical Physics” (Çoxobrazlılar üzərində diferensial tənliklər və riyazi fizika) adlı kitab “Springer” nəşriyyatında nəşr edilmişdir (https://doi.org/10.1007/978-3-030-37326-9).

Kitab M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin professoru Boris Sterninin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Vladimir M. Manuilov (Rusiya), Aleksandr S. Mishchenko (Rusiya), Vladimir E. Nazaikinskii (Rusiya), Bert-Wolfgang Schulze (Almaniya) və Weiping Zhang (Çin) kimi məhşur alimlərin elmi redaktorluğu ilə çap olunmuş kitab 20 fəsildən ibarətdir.

Vaqif Qasımovun müəllifi olduğu “Hochshild's Method of Describing the Mackenzie Obstruction to Construction of a Transitive Lie Algebroid” adlı fəsil çoxobrazlılar üzrə diferensial tənliklər və riyazi fizikanın müasir problemlərinə həsr edilmişdir. İşdə Li cəbroidlərinin Makkenzi obstruksiyalarının struktur təbiəti öyrənilmiş və onun kohomoloji qrupu hesablanmışdır.

Xəbərlər

IDEA və BDU-nun birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt çimərliyinin sahil zolağında təmizlik aksiyası keçirilib

IDEA və BDU-nun birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt çimərliyinin sahil zolağında təmizlik aksiyası keçirilib
30/09/2023

BDU-da elmi seminar: "XVI-XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın İrəvan vilayətində demoqrafik durum"

BDU-da elmi seminar: "XVI-XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın İrəvan vilayətində demoqrafik durum"
29/09/2023

BDU-nun Kimya fakültəsində qazilərlə görüş

BDU-nun Kimya fakültəsində qazilərlə görüş
29/09/2023