BDU-nun alimləri tərəfindən alınmış nəticələr ekoloji problemlərin həlli üçün istifadə edilə bilər

24/05/2021

Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasında funksional qruplu polimer kompozisiyaları və nanomaterialların sintezi və tədqiqi istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Tədqiqat işləri sənaye polimerləri, polimer tullantılar, metal oksidləri, təbii və sintetik mənşəli laylı birləşmələrin səthinin məqsədyönlü modifikasiyası ilə həyata keçirilir. Aparılan tədqiqatlarda müxtəlif tipli daşıyıcı və modifikasiyaedici komponentlərdən istifadə onların fərqli sahələrdə istifadəsinə imkan yaradır. Belə ki, daşıyıcı və polimer fırçalardan ibarət «ağıllı» və «həssas» kompozisiyalar sorbent və biofunksional materiallar kimi, çoxtəbəqəli polimer plyonkalardan ibarət kompozisiyalar isə uyğun elektrolitlər kimi tətbiq oluna bilər. Bununla yanaşı polimer mənşəli tullantılardan istifadə təbii şəraitdə asanlıqla parçalana bilən materialların hazırlanmasını təmin edir.

Nəticələr müxtəlif sənaye sahələrinin mürəkkəb tərkibli tullantı sularının üzvi mənşəli toksikantlar və ağır metal ionlarından təmizlənməsi, tibb sənayesində antibakterial material və sinergetik xassəli hemostatik agentlərin hazırlanması, elektronika sənayesi və polimer tullantilarla bağlı ekoloji problemlərin həlli üçün istifadə edilə bilər.

 

 

Xəbərlər

BDU-da xərçəngin genomu və diaqnostikasına dair elmi seminar

BDU-da xərçəngin genomu və diaqnostikasına dair elmi seminar
02/06/2023

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub
02/06/2023

BDU alimi metal nanohissəciklərin bioloji sintezinə dair tədqiqatlar aparıb

BDU alimi metal nanohissəciklərin bioloji sintezinə dair tədqiqatlar aparıb
01/06/2023