BDU-nun Fizika fakültəsində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilib

24/05/2021

2021-ci il 21 may tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının dosenti Paşayev Bəxtiyar Gülmalı oğlunun 2206.01 - “Molekulyar fizika” ixtisasında fizika elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Bir sıra kiçik molekullu birləşmələrin müxtəlif fraksiyalı polietilenqlikolların suda məhlullarının strukturuna təsiri" mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.

Dissertasiya işi tibbdə geniş tətbiq olunan polietilenqlikolun sulu məhlullarının strukturuna bir sıra kiçik molekullu birləşmələrin təsiri kimi aktual problemə həsr olunub. Dissertasiya işində su-polietilenqlikol-qələvi və su-polietilenqlikol-duz sistemlərində struktur xüsusiyyətləri müxtəlif metodlarla tədqiq olunmuş, müxtəlif fraksiyalı polietilenqlikolların suda məhlullarının strukturuna bir sıra qələvilərin və duzların təsiri araşdırılmışdır.

Məhlulda polimer makromolekulunun hidratlaşma ədədini təyin etmək üçün yeni metod verilmiş və hidratlaşma ədədinin təyininin yeni ifadəsi alınmışdır.

Xəbərlər

BDU-da xərçəngin genomu və diaqnostikasına dair elmi seminar

BDU-da xərçəngin genomu və diaqnostikasına dair elmi seminar
02/06/2023

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub
02/06/2023

BDU alimi metal nanohissəciklərin bioloji sintezinə dair tədqiqatlar aparıb

BDU alimi metal nanohissəciklərin bioloji sintezinə dair tədqiqatlar aparıb
01/06/2023