BDU-nun əməkdaşları beynəlxalq simpoziumda iştirak ediblər

27/04/2021

24-25 aprel tarixlərində İstanbul Kültür Universitetinin Türk dili və ədəbiyyatı bölümünün təşkilatcılığı ilə “Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni” mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilib. Türkiyə, Macarıstan və Azərbaycandan olan elm adamlarının qatıldığı simpoziumda Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşları - dosentlər Lalə Əliyeva, Sevinc Qocayeva və kafedranın doktorantı Aygün Zəkiyeva iştirak edib.

“Türk halkları edebiyatında ilk öyküler toplusu” (“Türk xalqları ədəbiyyatında ilk hekayələr toplusu”) mövzusunda məruzə edən L.Əliyeva Nizami Gəncəvinin müasiri, Gəncə mədrəsəsinin müəllimi Əbu Bəkr Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə” əsərini türk xalqları ədəbiyyatında ilk bədii nəsr nümunəsi kimi  dəyərləndirib, topluda yer alan hekayələrin ideya-mövzu xüsusiyyətləri, obrazlar aləmi haqqında ətraflı məlumat verib, Nizami yaradıcılığı ilə maraqlı paralellər və müqayisələr aparıb.

“Türk mitolojisi ve folkloru mistik görüşlerin kaynağı gibi” (“Türk mifologiyası və folkloru mistik görüşlərin qaynağı kimi”) adlı məqalə ilə məruzə edən S.Qocayeva klassiklərin əsərlərində mənsub olduqları xalqın inanc və əsatirləri, eləcə də folklor ənənələrinin islam ruhu ilə çulğalaşaraq milli baxışları əks etdirməsini genotip ilə fövqəltipin, mənşə ilə sistemin bütövləşməsinin təzahürü kimi şərh edib. Araşdırmada türksoylu şairlərin fars dilində yazdıqları əsərlərdə mənsub olduqları xalqın mifik görüşlərindən, folklor motivlərindən istifadə edərək mistik baxışları əks etdirməklə milli-mənəvi dəyərlərə sədaqətlərini nümayiş etdirdikləri vurğulanıb.

“Hüseyin Cavid dramaturjisinde baba ve oğul ilişkileri bağlamında Türk maneviyatı ve ulusal özbilinçin tebliği” (“Hüseyn Cavid dramaturgiyasında ata və oğul münasibətləri müstəvisində türk mənəviyyatı və milli özünüdərkin təbliği”) adlı məruzə ilə çıxış edən A.Zəkiyeva H.Cavidin yaradıcılığı boyu izlədiyi əsas qayələrdən biri olan milli özünüdərkə çağırışa, türk mənəviyyatının gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyinə diqqət çəkib, dramaturqun əsərlərində “atalar-oğullar” kontekstində “özgələşmə”, yenilik və köhnəliyin mübarizəsi, milli-mənəvi dəyərlərə, söykökə bağlılıq və s. məsələlərə münasibət bildirib.

İki gün davam edən beynəlxalq simpoziumun son iclasında - “Dəyərləndirmə bölümündə” çıxış edən S.Qocayeva klassiklərin hansı dildə yazmalarından asılı olmayaraq milli təfəkkürü əks etdirdiklərini diqqətə çatdırıb, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Orta əsrlər ədəbiyyatında millilik mövzusunda dinlənilən elmi məruzələrin türk klassik irsinin daha dərindən və əhatəli öyrənilməsinə dəyərli töhfələr verdiyini qeyd edərək simpoziumun təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib.

 

Xəbərlər

BDU-da magistratura üzrə iki yeni ixtisaslaşma açılacaq

BDU-da magistratura üzrə iki yeni ixtisaslaşma açılacaq
31/01/2023

BDU-da akademik Həsən Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb

BDU-da akademik Həsən Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb
30/01/2023

BDU-da “İnnovativ gənc mühəndislər” layihəsinin ikinci təlimi keçirilib

BDU-da “İnnovativ gənc mühəndislər” layihəsinin ikinci təlimi keçirilib
30/01/2023