E L A N

17/06/2014

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun

xaricdə elmi tədbirlərdə və qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2014-cü ildə keçirilmiş 4-cü “Mobillik qrantı” müsabiqəsinin (EİF-Mob-4-2014-1(16)) BDU üzrə qalib layihələrinin siyahısı

Layihə rəhbərinin S.A.A.,

elmi dərəcəsi, elmi adı və yaşı

Rəhbərin işlədiyi

qurumun adı

Layihənin növü

Layihənin məqsədi

Müddət

Məbləğ manat

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri

1.

Cəfərov Rauf

Qədir oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu

QMTK

Qaynar və sıx mühitdə baryon rabitəli halları molekullarının tədqiqi

Türkiyə, İzmit şəhəri, Kocaeli Universiteti, Fizika Bölümü,

iyun 2014

 

30 gün

5700

2.

Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli qızı

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu

XETİ

“High accuracy algorithms to solution of the synthesis problems with measurement errors” mövzusu ilə çıxış

Avstriya, Vyana şəhəri, “Riyazi elmlər və tətbiqləri” (IECMSA-2014) III Beynəlxalq Avroasiya konfransı

25 – 28 avqust 2014

 

4 gün

2200

Kimya elmləri

3.

Kərimova Aynurə Hidayət qızı

Bakı Dövlət Universiteti

QMTK

Qamma şüaları ilə modifikasiya olunmuş polimer matrisalarda kvant nöqtələrinin sintez texnologiyasının işlənib hazırlanması

Türkiyə, Ankara şəhəri, Hacettepe Universiteti,

Fənn fakültəsi, Kimya bölməsi

iyun – iyul 2014

 

30 gün

6200

Xəbərlər

BDU Elmi Kitabxanasının oxucuları üçün “EBSCO Discovery Service”in xidmətlərindən ödənişsiz istifadə imkanı

BDU Elmi Kitabxanasının oxucuları üçün “EBSCO Discovery Service”in xidmətlərindən ödənişsiz istifadə imkanı
16/07/2024

BDU-da hibrid nanonaqillərin sintezi, tədqiqi və tətbiqi üzrə tədqiqatlar davam edir

BDU-da hibrid nanonaqillərin sintezi, tədqiqi və tətbiqi üzrə tədqiqatlar davam edir
15/07/2024

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnalda dərc olunub

BDU aliminin məqaləsi beynəlxalq impakt faktorlu jurnalda dərc olunub
15/07/2024