ELAN

06/01/2022

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ aşağıdakı fakültə və kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

I. Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat

Ekologiya və torpaqşünaslıq

Hüquq

Kimya

Şərqşünaslıq

II. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Аvropa hüququ

Diplоmаtiyа və müasir inteqrasiya prosesləri

Ekoloji kimya

Əqli mülkiyyət hüququ

Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi

Ərəb filologiyası

Fiziki və kolloid kimya

Geodeziya və kartoqrafiya

Hidrometeorologiya

İqtisadi kibernetika

İqtisadiyyat

İnformasiya texnologiyala­rı və proqramlaşdırma

Konstitusiya hüququ

Maliyyə və menecment

Milli mətbuat tarixi

Optimallaşdırma və idarəetmə

Politologiya və sosiologiya

Riyazi kibernetika

Tətbiqi riyaziyyat

Tоrpaqşünaslıq və daşınmaz əmlakın kadastrı

Yeni media və kommuni­kasiya nəzəriyyəsi

Qeyd – müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının 2017-ci il 15 noyabr tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması qaydaları”na uyğun elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Ünvan- AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 33.

https://xalqqazeti.com/az/news/93179

Xəbərlər

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya
29/05/2024

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”
29/05/2024

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb
29/05/2024