Elan

28/10/2013

1 noyabr 2013-cü il tarixində saat 10.00-da "Four Seasons" hotelinin Rast zalında III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Bakı Dövlət Univreiteti tərəfindən Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi mövzusunda  Dəyirmi masa keçiriləcəkdir.
Dəyirmi masada dünyanın 28 ölkəsindən 74 nümayəndə, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetindən 40 nümayəndə iştiak edir.Qonaqlar araında  Nobel mükafatı Laureatları, Universitet rektorları, Senat sədri və üzvləri, İnstitut direktorları, akademiklər, professorlar, Agentlik sədrləri, Şirkət sədrləri, Media nümayəndələri, Vitse-Prezidentlər Meriya üzvləri var

Dəyirmi masanın Proqramı.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu

Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi

mövzusunda Dəyirmi masanın Proqramı (1 noyabr 2013-cü il)

Açılış mərasimi - Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. (Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik) (10 dəq.).

I iclas. Fundamental elmlər sahəsində innovasiyalar (1010 – 1120)

 

Moderator – Corc Ficerald Smut (Fizika üzrə Nobel Mükafatı Laureatı, ABŞ)

Ko-moderator – Valeriy Vasilyeviç Lunin (Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin dekanı, professor)

Ko-moderator – Kazımzadə Aydın Həsən oğlu (Bakı Dövlət Universitetinin Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor)

 1. Nadejda Vasilyevna Qaponenko (Minilliyin Layihəsi Rusiya Mərkəzinin direktoru, Rusiya Elmlər Akademiyası İnkişaf problemləri İnstitutunun şöbə müdiri, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü) – XXI əsrdə rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması üçün nanotexnologiya sahəsində fundamental elmlərin innovasiyaları (10 dəq.).
 2. Mehdiyeva Qalina Yurnevna (BDU, Hesablama riyaziyyatı kafedrasının müdiri, professor) – İKT sahəsində innovasiyalar və onların təhsilin inkişafında rolu (10 dəq.).
 3. Eden Mamut (Qara Dəniz Hövzəsi Universitetləri Şəbəkəsinin müdiri, professor) – Nanotexnologiya və nanoelmlər proqramlarının universitet təhsil proqramlarına inteqrasiyası (10 dəq.).
 4. Həsənova Ulviyyə Əliməmməd q. (BDU, Üzvi kimya kafedrasının professoru) - Elm və təhsilin inteqrasiyasında elmi innovasiyaların rolu və onların təhsil prosesi ilə qarşılıqlı əlaqəsi  (10 dəq.).
 5. Kuznetsov Oleg Yuryeviç (İctimai və İnzibati Konsaltinq üzrə Ali məktəbin elmi işlər üzrə prorektoru, t.e.n.) - Gənclərin fiziki hərəkətsizliyi: problemlərin başa düşülməsi və aradan qaldırılması (10 dəq.).
 6. Qənbərov Xudaverdi Qənbər o. (BDU, Mikrobiologiya kafedrasının müdiri, professor) – Biologiya sahəsində innovaiyalar:  nanobiotexnologiyanın son nailiyyətləri (10 dəq.).
 7. Rzayev Azad Əhmədağa o. ( BDU, Tarix fakültəsinin dekanı, dosent) – Elmi innovasiyalar əsasında distant təhsilin inkişafının nəzəri və praktik problemləri  (10 dəq.).

 

Kofe – çay fasiləsi (1120 – 1140)

 

II iclas. Elm və təhsilin inteqrasiyası: təhsilin elmi innovasiyalar əsasında inkişafı (1140 – 1300)

Moderator - Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu (Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik)

Ko-moderator – Eden Mamut (Qara Dəniz Hövzəsi Universitetləri Şəbəkəsinin müdiri, professor, Rumıniya)

Ko – moderator – Mayk Saks (Saffolk Universitet şəhərciyinin rektoru və rəhbəri, professor)

 1. Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. (Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik) - Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi qloballaşma şəraitində cəmiyyətin inkişafının əsas amili kimi (10 dəq.).
 2. Bayramov Vaqif  Дeyruşeviç (Moskva Dövlət Humanitar-İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru. Sosiologiya elmləri doktoru, professor) - Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə köçürülməsi  (10 dəq.).
 3. Jan Kazmerçak (Polşa Respublikası Parlamentinin üzvü) - Qiymətləndirmə texnologiyası: təhsil problemləri (10 dəq.).
 4. Kovbasyuk Yuriy Vasilyeviç (Ukrayna Prezidenti yanında Dövlət İdarəetmə Akademiyasının prezidenti, professor) – Ukraynada dövlət-idarəetmə kadrlarının peşə hazırlığı sistemində elm, təhsil və praktikanın inteqrasiyası (10 dəq.).
 5. İsmayılov Çingiz Niyazi o. (BDU, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasının professoru) – Təhsilin müasirləşdirilməsi və yaradıcı düşüncənin inkişaf etdirilməsi ölkənin innovasion gələcəyi kimi (10 dəq.).
 6. Stefania Gianini (Senator, Təhsil və Mədəniyyət Komissiyasının üzvü) - Beyin hərəkətdə. Daha yaxşı bir cəmiyyət üçün beynəlxalq əməkdaşlıq və tələbə mobilliyi haqqında (10 dəq.).
 7. Mayk Saks (Saffolk Universitet şəhərciyinin rektoru və rəhbəri, professor) - Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə köçürülməsi: peşələrarası işçi halı (10 dəq.).
 8. Salmanov Vaqif Müseyib o. (BDU, Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professoru) – Elm və təhsilin inteqrasiyası cəmiyyətin inkişafın əsas amili kimi (10 dəq.).

 

Nahar fasiləsi (1300 - 1400)

 

III iclas. Fundamental və ictimai elmlərin inteqrasiya tendensiyaları (1400 – 1540)

Moderator – Klaus fon-Klitsinq (Maks Plank adına Bərk Cismlər Tədqiqat İnstitutunun direktoru, Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı)

Ko-moderator – Leonid Vasilyeviç Quberskiy (T.Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin rektoru, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, fəlsəfə elmləri doktoru, professor)

Ko-moderator – Əliyeva İradə Nurəddin qızı (Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru, professor)

 1. Anatoliy Arkadyeviç Lazareviç (Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, dosent) - Sosial modernləşmənin müasir modellərində elm və təhsil (10 dəq.).
 2. Onişenko Olyona İqorevna (Karpenko-Karo adına Kiyev Milli Teatr, Kino və Televiziya Universitetinin İctimai Elmlər kafedrasının müdiri, professor) – Ukraynada humanitar təhsil: nəzəri-praktiki paritet potensialı (10 dəq.).
 3. Reza Talebi-Dəryani (Köln Universitetinin Tədbiqi Elmlər  professoru, Azərbaycan üzrə Tempus layihəsinin koordinatoru) - Alman-Azərbaycan Forumunun Berlində sədr müavini – Bolonya prosesi kontekstində mühəndislik dərəcəsi üzrə təhsil proqramlarının Azərbaycan Universitetlərində tətbiqi (10 dəq.).
 4. Səlimov Kamil Nazim o. (BDU, Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının müdiri, professor) – Fundamental elmlərin hüquq-mühafizə fəaliyyətinə müasir inteqrasiyasının xüsusiyyətləri (10 dəq.).
 5. Majitov Səttar Faziloviç (Qazaxıstan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyinin yanında Ç.Ç. Vəlixanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun baş elmi işçisi, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyası və  Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki) – XXI əsrdə Qazaxıstanda tarix elminin inkişaf tendensiyaları (10 dəq.).
 6. Əliyev Əmir İbrahim o. (BDU, Hüquq fakültəsinin dekanı, professor) -  Qloballaşma şəraitində hüquq elminin inkişafında inteqrasiyanın rolu (10 dəq.).
 7. Əhmədov İsmət Süleyman o. (BDU, Nano materialların kimyəvi fizikası kafedrasının dosenti) –Yeni texnologiyaların yaranmasında ictimai və fundamental elmlərin rolu və inteqrasiyası (10 dəq.).
 8. Quliyev Arif Cəmil o. (Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru) – Milli “azərbaycancılıq” ideyası – millətin və müstəqil azərbaycan dövlətinin dünyagörüşüdür (10 dəq.).
 9. (BDU, Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, professor) – Qloballaşma şəraitində milli dövlətlərin inteqrasiyasının bəzi xüsusiyyətləri haqqında (10 dəq.).

10.  İsgəndərov Anar Camal o. (BDU, Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri, professor) – Tarixi tədqiqatlarda riyazi metodların rolu  (10 dəq.).

 

Kofe – çay fasiləsi (1540 – 1600)

Yekun müzakirə və Bəyannamənin elan edilməsi (1600 – 1700)

 

Baku International Humanitarian Forum

The Program of round table Scientific Innovations and their Transfer into Education

(1 November 2013)

Opening Ceremony  - Maharramov Abel Mammadali (Rector of Baku State University, academician) (10 min.).

Workshops 1. Innovations in Fundamental Sciences (1010 – 1120)

Moderator – George Fritzgeralt Smoot (Nobel laureate of Physics, USA)

Co-moderator – Valery Vasilevich Lunin (Academician of the Russian Academy of Sciences, Dean of the Faculty of Chemistry of M.V.Lomonosov Moscow State University, Professor)

Co - moderator – Kazimzade Aydin Hasan (Vice-rector on Science and Innovation of Baku State University, Professor)

 1. Nadezhda Vasilevna Gaponenko (Director of  the Russian Centre for the Millennium Project. Head of the Department at the Institute for the Study of Science, Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences) - Innovations in fundamental science in the field of nanotechnology to ensure competitiveness in the XXI century (10 min.).
 2. Mekhtiyeva Qalina Yuryevna (BSU, Head of computational mathematics Department, professor) - ICT innovations and their role in development of education (10 min.).
 3. Eden Mamut (Director of Black Sea Universities Network, professor) - Integrating the Courses on Nanotehnologies and Nanosciences in University Education Programs (10 min.).
 4. Hasanova Ulviyya Alimammad (BSU, Professor of Organic Chemistry Department) - The role of scientific innovations and their interaction with educational process within integration of science and education, (10 min.).
 5. Kuznetsov Oleg Yuryevich (Vice Rector for Academic Affairs, High School of Social and Administrative Consulting, doctor of philosophy) -  Physical inactivity of youth: Understanding and overcoming the problems (10 min.).
 6. Ganbarov Khudaverdi Ganbar  (BSU, Department of Microbiology, Professor) - Innovation in the field of biology: recent achievements of nanobiotechnology (10 min.).
 7. Rzayev Azad Ahmadaga (BSU, Dean of the Faculty of History, Associate Professor) - The theoretical and practical problems of distance education development on the basis of scientific innovations (10 dəq.).

 

Coffee break (1120 – 1140)

 

Workshops 2. Integration of Science and Education:  Improvement of Education on the base of Scientific Innovation (1140 – 1300)

Moderator - Maharramov Abel Mammadali (Rector of Baku State University, akademiсian)

Co-moderator – Eden Mamut (Director of Black Sea Universities Network, professor, Constanta, Romania)

Co-moderator – Mike Saks (Provost and Chief Executive University Campus Suffolk, professor)

 1. Maharramov Abel Mammadali (Rector of Baku State University, akademician)  - Scientific innovations and their implementation in educational environment as a key factor in the development of society in terms of globalization (10 min.).
 2. Bayramov Vagif Deirushevich (Rector of the Moscow Humanitarian Economic Institute. Doctor of Sociology, professor) – Scientific Innovations and their implementation in educational environment (10 min.).
 3. Jan Kaźmierczak (Member of the Sejm of the Republic of Poland) - Technology assessment: educational challenge (10 min.).
 4. Kovbasiuk Yuri Vasilyevich (President of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, professor) - Integration of science, education and practice in the vocational training of public-management staff in Ukraine (10 min.).
 5. Ismailov Chingiz Niazi (Professor, Department of Economic and Social Geography of BSU) - Improvement of education and the development of creative thinking as the basis for the country's innovation future (10 min.).
 6. Stefania Giannini (Senator, Member of the Commission on Education and Culture) - Brains on the move. About international cooperation and students mobility for a better society (10 min.).
 7. Mike Saks (Provost and Chief Executive University Campus Suffolk, professor) - “Scientific innovations and their transfer into education: the case of interprofessional working” (10 min.).
 8. Salmanov Vagif Museyib (BSU, Professor of Semiconductor Physics Department) - The integration of science and education as the main factor of the society development (10 min.).

 

Dinner break (1300 - 1400)

 

Workshops 3. The Tendency of Integration of Fundamental and Social Sciences (1400 – 1540)

Moderator – Klaus von Klitzing (Nobel Prize Winner in Physics. Director of the Max Planck Institute for Solid State Research)

Co-moderator – Leonid Vasilevich Huberskyi (Rector of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Academician of the Ukranian Academy of Sciences. Doctor of Philosophy, Professor)

Co – moderator – Aliyeva Irada Nuraddin (Vice-Rector for the organization of teaching and learning technology of Baku State University, professor)

 

 1. Anatol Arkadyevich Lazarevich (Director, Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, Associate Professor) - Science and education in contemporary models of social modernization. (10 min.).
 2. Onishchenko Olena Igorevna (Head of the Department of Social Sciences, Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University, professor) Humanitarian education in Ukraine: the potential theoretical and practical parity (10 min.).
 3. Reza Talebi-Daryani (Professor, Cologne University of Applied Sciences. Tempus Project Coordinator for Azerbaijan. Deputy Chairman of German Azerbaijani Forum, Berlin) - Implementation of Engineering Degree Courses at Azerbaijani Universities within the Bologna Process (10 min.).
 4. Salimov Kamil Nazim (Head of the Department of Criminalistics and Forensic expertise of BSU, Professor) Specifics contemporary integration of basic sciences in law enforcement (10 min.).
 5. Mazhitov Sattar Fazylovich (Senior research fellow, Valikhanov Institute of History and Ethnology under the Ministry of Education and Science. Academician of the International Informatization Academy and the Russian Academy of Natural Sciences) - Tendencies of development of historical science in Kazakhstan in the XXI century (10 min.).
 6. Aliyev Amir Ibrahim (BSU, Dean of the Faculty of Law, Professor) - The role of integration in the development of law in the context of globalization (10 min.).
 7. Akhmedov Ismat Suleiman (Associate Professor, Department of Physical Chemistry of Nanomaterials of BSU) - The role and integration of basic and social sciences in the creation of new technologies (10 min.).
 8. Guliyev Arif Jamil (Professor, Department of International Law, Institute of International Relations, National Aviation University of Ukraine) -  The national idea "Azerbaijanism" - a system of world perception of the nation and independent state of Azerbaijan (10 min.).
 9. Abbasbeyli Aghalar Nariman (BSU, Head of the Department of International Relations, Professor) - Some of the features of integration of national states in the context of globalization (10 min.).

10.  Iskenderov Anar Jamal (Head of Department of source studies, historiography and methodology of BSU, Professor) - The role of mathematical methods in historical research (10 min.).

Coffee break (1540 – 1600)

Final discussion and announcement of the Declaration (1600 – 1700)


Бакинский Международный Гуманитарный Форум

Программа Круглого стола Научные инновации и их трансферт в сферу образования

(1 ноября 2013 г.)

Церемония открытия - Магеррамов Абель Мамедали о. (Ректор Бакинского Государственного университета, академик) (10 мин.).

Секция 1. Инновации в области фундаментальных наук (1010 – 1130)

Модератор – Джордж Фиджеральд Смут (Нобелевский лауреат по физике, США)

Комодератор - Валерий Васильевич Лунин (Академик Российской Академии Наук, декан химического факультета Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, профессор)

Комодератор – Кязым-заде Айдын Гасан оглы (Проректор по науке и инновациям Бакинского ГосударственногоУ)

 

 1. Надежда Васильевна Гапоненко (Директор российского центра проекта тысячелетия, начальник отдела Института проблем развития науки РАН, член.корр.РАЕН) - Инновации фундаментальной науки в области нанотехнологий для обеспечения конкурентоспособности в XXI веке (10 мин.).
 2. Мехтиева Галина Юрневна (Зав.кафедрой вычислительной математики БГУ, профессор) –Инновации в области ИКТ и их роль в развитие образования (10 мин.).
 3. Эден Мамут (Директор Сета Черноморских Университетов, профессор) – Интеграция курсов нанотехнологии и нанонаук в программу университетского образования  (10 мин.).
 4. Гасанова Улвия Алимамед к. (Профессор кафедры органической химии БГУ)  - Роль научных инноваций и их взаимосвязь с процессом образования в интеграции науки и образования (10 мин.).
 5. Кузнецов Олег Юрьевич (Высшая школа социально-управленческого консалтинга, проректор по научной работе, к.и.н.) - Гиподинамия молодежи: Осознание и пути преодоления проблемы (10 мин.).
 6. Ганбаров Худаверди Ганбар о. (Зав. кафедрой Микробиологии БГУ, профессор) – Инновации в области биологии: последние достижения нанобиотехнологии  (10 мин.).
 7. Рзаев Азад Ахмедага о. (декан исторического факультета БГУ, доцент) – Теоретические и практические проблемы развития дистантного образования на основе научных инноваций (10 мин.).

 

Перерыв на кофе (1120 – 1140)

Секция 2. Интеграция науки и образования: развитие образования на основе научных инноваций (1140 – 1300)

Модератор - Магеррамов Абель Мамедали о. (Ректор Бакинского Государственного Унитверситета, академик)

Со-модератор– Еден Мамут  (Директор организации «Сеть университетов Черноморского региона», Констанца, Румыния)

Со-модератор – Майк  Сакс (Ректор и руководитель университетского городка Саффолк, прфессор)

 1. Магеррамов Абель Мамедали о. (Ректор Бакинского государственного университета, академик) - Научные инновации и их трансфер в сферу образования как основной фактор развития общества в условиях глобализации (10 мин.).
 2. Байрамов Вагиф Дейрушевич (Ректор Московского Государственного Гуманитарно-Экономического Института. Доктор социологических наук, профессор) - Научные инновации и их трансфер в сферу образования (10 мин.).
 3. Ян Казмерчак (Член Сейма Республики Польша) – Технология оценивания: образовательные проблемы (10 мин.).
 4. Ковбасюк Юрий Василевич (Президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, профессор) - Интеграция науки, образования и практики в системе профессиональной подготовки государственно-управленческих кадров в Украине (10 мин.).
 5. Исмайлов Чингиз  Ниязи o. (профессор кафедры  Экономической и социальной географии БГУ) – Совершенствование образования и развитие творческого мышления как основа инновационного будущего страны (10 мин.).
 6. Стефаниа Гианини (Сенатор, член комиссии по образованию и культуре) - Мозги на ходу. О международном сотрудничестве и мобильности для студентов лучшего общества (10 мин.).
 7. Майк Сакс (Ректор и руководитель университетского городка Саффолк, профессор) - Научные инновации и передача их в сферу образования: случай межпрофессионального рабочего (10 мин.).
 8. Салманов Вагиф Мусеиб о. (профессор кафедры физики полупроводников БГУ) Интеграция науки и образования как основной фактор развития общества (10 мин.).

 

Обеденный перерыв (1300 - 1400)

Секция 3. Тенденция интеграции фундаментальных и общественных наук (1400 – 1540)

Модератор – Клаус фон-Клитцинг (Лауреат Нобелевской премии по физике. Директор  Института твердого тела имени Макса Планка)

Со-модератор – Леонид Васильевич Губерский (Ректор Киевского Национального Университета имени Т. Шевченко, Академик Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, профессор)

Со-модератор – Алиева Ирада Нураддин кызы (Проректор по организации учебного процесса  и технологиям обучения Бакинского Государственного Университета)

 

 1. Анатолий Аркадьевич Лазаревич (Директор Института философии Национальной академии наук Беларуси, доцент) - Наука и образование в современных моделях социальной модернизации (10 мин.).
 2. Онищенко Алёна Игоревна (Заведующая кафедрой общественных наук Киевского Национального Университета театра, кино и телевидения им.И.К.Карпенка-Карого, профессор) - Гуманитарное образование в Украине: потенциал теоретико-практического паритета (10 мин.).
 3. Реза Талеби Дарьяни (Профессор Кёльнского Университета прикладных наук, координатор проекта TEMPUS по Азербайджану. Заместитель председателя Германо-Азербайджанского форума в Берлине) - Реализация образовательных программ степени инженера в азербайджанских вузах в контексте Болонского процесса (10 мин.).
 4. Салимов Камиль Назим о. (Заведующий кафедрой Криминалистики и судебной экспертизы БГУ, профессор) –Специфика современной интеграции фундаментальных наук в правоохранительной деятельности (10 мин.).
 5. Мажитов Саттар Фазылович (Главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова при Министерства образования и науки Республики Казахстана, академик Международной академии информатизации и Российской академии естественных наук) - Тенденции развития исторической науки Казахстана в ХХI веке (10 мин.).
 6. Алиев Амир Ибрагим о. (декан юридического факультета, профессор) -  Роль интеграции в развитии юридической науки в условиях глобализации (10 мин.).
 7. Ахмедов Исмат Сулейман о. (доцент кафедры физической химии наноматериалов БГУ)  – Роль и интеграция фундаментальных и общественных наук в создании новых технологий (10 мин.).
 8. Гулиев Ариф Джамиль о. (Профессор кафедры Международного Права Института Международных Отношений Национального Авиационного Университета Украины) - Национальная идея «азербайджанство» - это система миропонимания нации и независимого Азербайджанского государства (10 мин.).
 9. Абасбейли Агалар Нариман о. (Зав кафедрой международных отношений БГУ, профессор) – О некоторых особенностях интеграции национальных государств в условиях глобализации (10 мин.).

10.  Искендеров Анар Джамаль о. (зав.кафедрой Источниковедения, историографии и методики БГУ, профессор) – Роль математических методов в исторических исследованиях (10 мин.).

 

Перерыв на кофе (1540 – 1600)

Подведение итогов и объявление декларации (1600 – 1700)

Xəbərlər

BDU 74-cü Bakı Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edir

BDU 74-cü Bakı Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edir
02/10/2023

BDU-nun Mədəniyyət-Yaradıcılıq Mərkəzinin hazırladığı "Qarabağ Azərbaycandır!" tamaşası nümayiş olunub

BDU-nun Mədəniyyət-Yaradıcılıq Mərkəzinin hazırladığı "Qarabağ Azərbaycandır!" tamaşası nümayiş olunub
02/10/2023

BDU-nun şəhid məzunu Ceyhun Şalıyevin məzarı ziyarət olunub

BDU-nun şəhid məzunu Ceyhun Şalıyevin məzarı ziyarət olunub
02/10/2023