Fizika fakültəsində elmi seminar keçirilib

17/12/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsində növbəti onlayn elmi seminar keçirilib.

Optika və molekulyar fizikası kafedrasının dissertantı Şəhla Şamilova “Параметрические трехволновые взаимодействия в нелинейных средах” (“Qeyri-xətti mühitlərdə üçdalğalı parametrik qarşılıqlı təsirlər”) mövzusunda təqdimatla çıxış edib.

Məruzədə optik dalğaları üç dalğalı qarşılıqlı təsiri zamanı sabit intensivlik yaxınlaşmasında tezlik çevrilməsinin effektivliyinin artırılması yolları analitik olaraq araşdırılıb. Orta infraqırmızı diapazonda qeyri-xətti xalkogenid kristallarda qarşılıqlı təsirdə olan optik dalğaların fazaların nəzərə alınmaqla qeyri-xətti qarşılıqlı təsir tədqiq edilib, aşağı və yüksək tezlikli doldurma zamanı sındırma əmsalı mənfi olan metamateriallarda əks dalğaların parametrik qarşılıqlı təsiri öyrənilib.

Seminarda aparılan tədqiqat işlərinin elmi səviyyəsinin yüksək olduğunu bildirərək alınan nəticələri optik parametrik generatorların hazırlanmasında geniş tətbiq imkanları müzakirə edilib.

“Microsoft Teams” platforması üzərindən keçirilən seminar mövzü ətrafında müzakirə ilə başa çatıb.

Xəbərlər

BDU-nun Jurnalistika fakültəsində Rafiq Həşimov ilə görüş keçirilib

BDU-nun Jurnalistika fakültəsində Rafiq Həşimov ilə görüş keçirilib
09/04/2021

BDU-nun Fizika fakültəsində növbəti elmi seminar

BDU-nun Fizika fakültəsində növbəti elmi seminar
09/04/2021

BDU-da “Modifikasiya olunmuş seolitdə cərəyan keçiriciliyinin xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi seminar

BDU-da “Modifikasiya olunmuş seolitdə cərəyan keçiriciliyinin xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi seminar
09/04/2021