Hüquq fakültəsində «Müdafiə otağı»nın açılışı olub

13/06/2013

Hüquq fakültəsində Qurtuluş günü münasibətilə «Müdafiə otağı»nın açılışı olub. Rektor, akademik Abel Məhərrəmov açılış mərasiminə qatılan fakültənin professor-müəlliм heyətini və əməkdaşları təbrik edib. Hüquq fakültəsini universitetin ən qabaqcıl fakültəsi hesab edən rektor, dekan və kafedra müdirlərinin fəaliyyətindən razılığını ifadə edib. Son vaxtlar fakültədə kadr potensialının gücləndirilməsi və maddi-texniki bazanın daha da inkişafından məmnuнluğunu bildirib.  Rektorun sözlərindən məlum olub ki, dövlət qulluğunда йцксяк нятиъя эюстярян məzunların 82 faizi universitetin payına düşür ki, bunların da əksəriyyəti hüquq fakültəsinin məzуnlarıdır. Akademik Abel Məhərrəmov 6 ixtisası özündə birləşdirən Müdafiə Şurasının bu ildən etibarən Hüquq fakültəsində fəaliyyət göstərəcəyini də əlamətdar hadisə kimi xarakterizə edib.

Dekan, professor Əmir Əliyev fakültədə yeni ixtisasların açılmasında, maddi-texniki bazaнын вя кадр потенсиалынын daha da эцъляндирилмясинdə  rektorun fəaliyyətini xüsusilə qeyd edib və əməkdaşların adından minnətdarlığını bildirib.

Sonra açılışı rəmzi olan qırmızı lent kəsilib. Tədbir iştirakçıları yaradılmış şəraitdən məmnunu qalıblar.

Mətbuat və İnformasiya şöbəsi, 13 iyun 2013-cü il.

 

Xəbərlər

BDU-da "Şəhidlərimizə və qazilərimizə qayğı dövlətimizin sosial siyasətinin prioritet istiqamətidir" adlı tədbir keçirilib

BDU-da "Şəhidlərimizə və qazilərimizə qayğı dövlətimizin  sosial siyasətinin prioritet istiqamətidir" adlı tədbir keçirilib
14/04/2021

BDU-da "Şəhidlər-mənəviyyata açılan pəncərə" adlı tədbir

BDU-da "Şəhidlər-mənəviyyata açılan pəncərə" adlı tədbir
14/04/2021

BDU-da "Qarabağın bərpası və yeni iqtisadi imkanlar" adlı tədbir keçirilib

BDU-da "Qarabağın bərpası və yeni iqtisadi imkanlar" adlı tədbir keçirilib
14/04/2021