SABAH qrupları müəllim qəbulu elan edir

17/06/2021

SABAH qrupları müəllim qəbulu elan edir. 2021/2022-ci tədris ilinin payız semestri SABAH qruplarının müvafiq ixtisasları üzrə vakant fənləri:

 1. Aqrar iqtisadiyyat (İng) (İPHMF)
 2. Audit (İng) (İPHMF)
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)
 4. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya (Az) (HBMF)
 5. Bank işi (İng) (İPHMF)
 6. Beynəlxalq idman menecmenti (Az/ İng) (İPF)
 7. Beynəlxalq ticarət hüququ (İng) (İPHMF)
 8. Beynəlxalq ticarət hüququ (Az) (İPHMF)
 9. Biokimyanın əsasları (Az) (İFB)
 10. Bioloji elmlərin əsasları (Az) (İPF)
 11. Biomexanika və kineziologiya-1 (Az) (İFB)
 12. Biznes etikası və sosial məsuliyyət (İng) (İPHMF)
 13. Biznes hüququ (İng) (İPHMF)
 14. Biznes psixologiyası və sahibkarlıq (Az) (İPHMF)
 15. Biznesin əsasları (İng) (İPHSF)
 16. Büdcə və xəzinə uçotu (İng) (İPHMF)
 17. Defektologiya və loqopediyanın əsasları (Az) (İPHMF)
 18. Dinamika (Az) (İPHMF)
 19. Dopinq nəzarəti (Az) (İFSB)
 20. Ədəbi dil tarixi (Az) (İPHSF)
 21. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (Az) (İPHSF)
 22. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası (Az) (İPHMF)
 23. Əməyin iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)
 24. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı (Az) (İPHSF)
 25. Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası (Az) (İPHMF)
 26. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)
 27. Elektrometallurgiya və ferroərintilərin istehsalı (İng/Az) (İPFS)
 28. Fizika (İng) (İPHMF)
 29. Fizikada əsas anlayışlar və onların tədrisi (Az) (İPHMF)
 30. Fiziki kimya (İng) (İPHSF)
 31. Fiziki kimya (Az) (İPHSF)
 32. Gömrük işi (İng) (İPHSF)
 33. Həkiməqədər ilk tibbi yardım (Az) (İFB)
 34. Hüquqi araşdırma və hüquqi yazı (Az) (İPHSF)
 35. İdarəetmə uçotu (İng) (İPHMF)
 36. İdman fiziologiyası (Az) (İFB)
 37. İdmanda informasiya texnologiyaları (Az) (ÜFBS)
 38. İdmanın maliyyələşdirilməsi (Az) (İPF)
 39. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (İng) (İPHMF)
 40. İnformasiya mühafizəsində yeni nəsil texnologiyaları (İng) (İPHSF)
 41. İnformasiya mühafizəsinin alətləri (təşkilati və hüquqi) (İng) (İPHMF)
 42. İnformasiya sistemləri (İng) (İPHMF)
 43. İnformasiya təhlükəsizliyində süni intellekt (Az) (İPHMF)
 44. İnformasiya texnologiyaları (kimya ixtisası üzrə) (Az) (HBSF)
 45. İnsan coğrafiyası (Az) (İPHMF)
 46. İnsan maşın interfeysləri (İng) (İPHMF)
 47. İqtisadi hüquq (İng) (İPHMF)
 48. İT və cəmiyyət (Az) (İFS–B01)
 49. Kommunikasiya vasitələri (Az) (İPHSF)
 50. Kompleks analiz (Az) (İPHMF)
 51. Korporativ maliyyə (İng) (İPHMF)
 52. Kriptoqrafiyanın əsasları (İng) (İPHMF)
 53. Liderliyin əsasları (Az) (İFSB)
 54. Logistikanın əsasları (Az) (İPHMF)
 55. Maliyyə (İng) (İPHMF)
 56. Maliyyə bazarları (İng) (İPHMF)
 57. Maliyyə hesabatlarının təhlili (İng) (İPHMF)
 58. Maliyyə təhlili (İng) (İPHMF)
 59. Maliyyə uçotu (Az) (İPHSF)
 60. Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi (Az) (İPHMF)
 61. Məntiq (Az) (HBSF)
 62. Məşğələlərin təşkili və qrupun idarə edilməsi (Az) (İPHSF)
 63. Metal və ərintilərdən töküklər istehsalı (İng/Az) (İPFS)
 64. Mikroiqtisadiyyat (İng) (İPHMF)
 65. Mikroiqtisadiyyat (Az) (İPHMF)
 66. Milli idman oyunları (Az) (İPFS)
 67. Mühəndis proqramlaşdırması (MATLAB) (Az) (İPHSF)
 68. Musiqi və onun tədrisi metodikası (Az) (İPHMF)
 69. Mütəhərik oyunlar (Az) (İFSB)
 70. Nitq inkişafı metodikası (Az) (İPHMF)
 71. Nutrisiologiya (Az) (İFSB)
 72. Olimpiya hərəkətinin fəlsəfəsi və idarə edilməsi (Az/ İng) (İPF)
 73. Ovuntu materiallarının istehsal texnologiyası (İng/Az) (İPFS)
 74. Peşəkar xarici dil (İng) (İFSB)
 75. Qaynağın metallurgiyası (İng/Az) (İPFS)
 76. Qida kimyası (İng) (İPHMF)
 77. Qida kimyası (Az) (İPHMF)
 78. Qida məhsullarının biokimyası (İng) (İPHMF)
 79. Qida məhsullarının biokimyası (Az) (İPHMF)
 80. Regional fiziki coğrafiya (Az) (İPHMF)
 81. Regionların sosial - iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi (İng) (İPHSF)
 82. Rəqəmli elektronika və mikroprosessorlar (İng) (İPHMF)
 83. Risklərin idarə olunması (Az) (İPHMF)
 84. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş (Az) (HBSF)
 85. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş (İng) (HBSF)
 86. Sistem mühəndisliyi (İng) (İPHMF)
 87. Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə (İng) (İPHSF)
 88. Təhsil və pedaqoji fikir tarixi (Az) (İPHMF)
 89. Təqdimat proqramları və onların orta məktəbdə tətbiqi (Az) (İPHSF)
 90. Tətbiqi fizika (Az) (İPHSF)
 91. Tətbiqi fizika (Az) (İPHMF)
 92. Tətbiqi fizika (İng) (İPHMF)
 93. Tətbiqi fizika: Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi (Az) (İPHMF)
 94. Tətbiqi riyaziyyat (İng) (İPHMF)
 95. Tətbiqi riyaziyyat (Az) (İPHSF)
 96. Texnologiya və onun tədrisi metodikası (Az) (İPHMF)
 97. Turizm və otelçilik (İng) (İPHSF)
 98. Türk dillərinin müqayisəsi (Az) (İPHSF)
 99. Ümumi dilçilik (Az) (İPHSF)
 100. Ümumi patologiya (Az) (İFB)
 101. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (Az) (İPHSF)
 102. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə (Az) (İPHMF)
 103. Uşaq ədəbiyyatı (Az) (İPHMF)
 104. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi və sağlamlığının qorunması (Az) (İPHSF)
 105. Uşaq inkişafının izlənməsi və dəyərləndirilməsi (Az) (İPHSF)
 106. Vergi inzibatçılığı (İng) (İPHMF)
 107. Vergilər və vergitutma (İng) (İPHMF)
 108. Verilənlər bazasının informasiya təhlükəsizliyi (İng) (İPHSF)
 109. Verilənlər bazasının informasiya təhlükəsizliyi (Az) (İPHSF)
 110. Verilənlərin analitik emalı üçün proqram vasitələri (Az) (İPHSF)
 111. Voleybol (Az) (İPFS)
 112. Xarici (ingilis) dil - 5 (DİDT)
 113. Xarici (ingilis) dil (Akademik lüğət və oxu vərdişləri) (HBMF)
 114. Xarici (ingilis) dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3  (HBMF)
Xəbərlər

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya

BDU-da SABAH qruplarına tələbə qəbulu haqqında infosessiya
29/05/2024

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”

BDU-da elmi seminar: "Məhəmməd Füzuli və Şərq kitаb mədəniyyəti”
29/05/2024

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

BDU Yaponiyanın Tsukuba Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb
29/05/2024