Xəbərlər

ADA Universitetinin “Bir müəllimin manifesti” təşəbbüsü
ADA Universitetinin “Bir müəllimin manifesti” təşəbbüsü
19/05/2021
BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “Qeyri-səlis soft modullar kateqoriyası və funktorların xassələri” mövzusu üzrə alınmış nəticələr bank sistemində tətbiq oluna bilər
BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “Qeyri-səlis soft modullar kateqoriyası və funktorların xassələri” mövzusu üzrə alınmış nəticələr bank sistemində tətbiq oluna bilər
18/05/2021
BDU-nun Jurnalistika fakültəsində TEC-in növbəti elmi seminarı keçirilib
BDU-nun Jurnalistika fakültəsində TEC-in növbəti elmi seminarı keçirilib
18/05/2021
BDU-da "Quyularda boruarxası qazın yığılması üçün yerüstü avadanlıq" mövzusunda vebinar keçirilib
BDU-da "Quyularda boruarxası qazın yığılması üçün yerüstü avadanlıq" mövzusunda vebinar keçirilib
18/05/2021
18 May - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür
18  May - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür
18/05/2021
BDU-da "Ətraf mühitin qorunması və ekoloji problemlərin həlli" mövzusunda tədbir keçirilib
BDU-da "Ətraf mühitin qorunması və ekoloji problemlərin həlli"  mövzusunda tədbir keçirilib
18/05/2021
BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsində fizika və riyazi fizikanın müxtəlif istiqamətləri üzrə fundamental elmi tədqiqatlar aparılır
BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsində fizika və riyazi fizikanın müxtəlif istiqamətləri üzrə fundamental elmi tədqiqatlar aparılır
18/05/2021
Geologiya fakültəsində elmi seminar keçirilib
Geologiya fakültəsində elmi seminar keçirilib
18/05/2021
BDU-da “Ulu Öndər Heydər Əliyev xarici nəşrlərdə” mövzusunda elmi seminar keçirilib
BDU-da “Ulu Öndər Heydər Əliyev xarici nəşrlərdə” mövzusunda elmi seminar keçirilib
18/05/2021
“Jurnalistika” dərgisinin növbəti nömrəsi çapdan çıxıb
“Jurnalistika” dərgisinin növbəti nömrəsi çapdan çıxıb
18/05/2021
BDU-nun Kimya fakültəsində “Pentasillərin modifikasiyasının C8 alkilaromatik karbohidirogenlərin çevrilməsinin qanunauyğunluqlarına təsiri” mövzusu üzrə alınmış nəticələr para-selektivliyə malik effektiv katalizatorların sintezində istifadə oluna bilər
BDU-nun Kimya fakültəsində “Pentasillərin modifikasiyasının C8 alkilaromatik karbohidirogenlərin çevrilməsinin qanunauyğunluqlarına təsiri” mövzusu üzrə alınmış nəticələr para-selektivliyə malik effektiv katalizatorların sintezində istifadə oluna bilər
18/05/2021
BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında “Çoxobrazlılar üzərində laylaşan fəzalar” mövzusu üzrə elmi-tədqiqatlar davam edir
BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında “Çoxobrazlılar üzərində laylaşan fəzalar”  mövzusu üzrə elmi-tədqiqatlar davam edir
17/05/2021
BDU-nun gənc alimləri tərəfindən yeni miniatür triboelektrik generator hazırlanıb
BDU-nun gənc alimləri tərəfindən yeni miniatür triboelektrik generator hazırlanıb
17/05/2021
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində elmi seminar keçirilib
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində elmi seminar keçirilib
17/05/2021
BDU-nun Filologiya fakültəsində “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda elmi konfrans keçirilib
BDU-nun Filologiya fakültəsində “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda elmi konfrans keçirilib
17/05/2021
BDU-da “Heydər Əliyev və xarici siyasətin Azərbaycan modeli” mövzusunda vebinar keçirilib
BDU-da “Heydər Əliyev və xarici siyasətin Azərbaycan modeli” mövzusunda vebinar keçirilib
17/05/2021
BDU aliminin məqaləsi nüfuzlu jurnalda çap olunub
BDU aliminin məqaləsi nüfuzlu jurnalda çap olunub
16/05/2021
BDU alimləri beynəlxalq konfransda iştirak edib
BDU alimləri beynəlxalq konfransda iştirak edib
16/05/2021
BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsində mikro və nanoelektronika üçün optimal parametrli material və cihazlar hazırlanır
BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsində mikro və nanoelektronika üçün optimal parametrli material və cihazlar hazırlanır
16/05/2021
BDU-nun Kimya fakültəsində "Ümummilli liderimiz - Heydər Əliyev" adlı tədbir keçirilib
BDU-nun Kimya fakültəsində "Ümummilli liderimiz - Heydər Əliyev" adlı tədbir keçirilib
16/05/2021