Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Museums of Baku State University are cultural and spiritual center of the students and teachers: