BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ - üzrə

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN QAZAX FİLİALI - üzrə1. Qeydiyyatın aparılması üçün təlimat    

2. Ödənişin həyata keçirilməsi haqqında təlimat   

3. Fakültələr haqqında məlumat və əlaqə