Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Bakı Dövlət Universitetində kollektivin mədəni və mənəvi mərkəzləri hesab olunan muzeyləri ilə tanış olaq: