Fəxrlərimiz

Heydər Əliyev

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri

Zahid Xəlilov

Riyaziyyatçı alim.

Yusif Məmmədəliyev

Dünya səviyyəli kimyaçı alim.

Murtuza Nağıyev

Kimyaçı, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi, akademik.

Əşrəf Hüseynov

Riyaziyyatçı alim

Aida İmanquliyeva

ərəbşünas, tənqidçi, tərcüməçi.